Historikk

 

 

NORSKE FORSIKRINGSSELSKAPERS HISTORIE  – INNHOLDSFORTEGNELSE

De selskapene som det er lagt ut selskapshistorier – såkalte monografier – om, har oppslagsnavn med store blå bokstaver og i halvfete typer. Med et par unntak eksisterte alle i 1946 som et selvstendig selskap, men kan også ha vært hel- eller deleid av et annet selskap. Et oppslagsnavn er vanligvis det navnet selskapet er mest kjent under, og du kommer til monografien om selskapet ved å klikke på dette. I noen tilfeller henvises også fra et oppslagsnavn i første kolonne til ett eller flere andre oppslagsnavn i siste kolonne dersom det har vært betydningsfull kontakt mellom selskapene, f.eks. oppkjøp, fusjon, nært samarbeid eller annen kontakt. Fra et selskapsnavn i første kolonne som ikke er oppslagsnavn, henvises det i nest siste kolonne til det aktuelle oppslagsnavnet for dette selskapet. De(t) formelt korrekte selskapsnavn(ene) er vist i innledningsdelen i den enkelte monografien. Stjerne (*) etter siste av de to årstallene i midterste kolonne betyr at selskapet fortsatt eksisterer ved inngangen til 2014 selv om monografien er avsluttet tidligere.

Vi håper monografiene vil være til nytte for alle som er interessert i forsikringsnæringens historie i Norge. Om du finner feil eller unøyaktigheter eller savner viktige opplysninger i noen av monografiene, vil vi sette pris på om det formidles til e-postadresse: [email protected] .

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN SE OGSÅ
AGDER  Skade 1854-2006  SAMTRYGD
AKERSHUS BRANNKASSE  Skade 1844-1969  SAMTRYGD
Aktiv forsikring  Skade LAND OG BY
Alfa Livsforsikring  Liv SPARESELSKAPET
ALPHA  Skade 1906-1987 STOREBRAND
ANDVAKE  Liv 1907-1989 GJENSIDIGE LIV
Ansvar  Skade VARDE
Ansvar Varde  Skade VARDE
ARENDALS  Skade 1860-1990 POLARIS
STELLA
SØRLANDSKE
ARNE  Skade 1934-1979
Atlantica  Skade EOS
BERGENS BRAND  Skade 1866-1966 NORSKE ASSU-RANCEUNION
ÆOLUS
VESTA
BERGENS SKIBS  Skade 1879-2001 UNITAS
BRAGE  Liv 1888-1991 FRAM
IDUN
NORSKE FOLK
BRAND-FRAM  Skade 1922-1989 FRAM
NORDEN
BRANNKASSEN   Skade 1767-1991 NORSKE FOLK
STOREBRAND
CASCO  Skade 1917-1954
Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab   Skade STOREBRAND 
Christiania almindelige Forsørgelses-Anstalt  Liv GJENSIDIGE  LIV
CHRISTIANIA SØ  Skade 1847-1979 STOREBRAND
POSEIDON
Christiania Sø og Poseidon  Skade CHRISTIANIA SØ POSEIDON
David Livsforsikring   Liv SAMVIRKE LIV 
Den Norske Livrenteforening   Liv NORSKE LIV
Det Norske Brandsforsikringsselskap Fram  Skade BRAND-FRAM
DOVRE  Skade 1910-1986 ARNE
DROSJEFORSIKRINGEN  Skade 1930-1987 BRANNKASSEN
EIDSVOLL  Skade 1917-1975 ØRNEN
EKSPLOSIONSSKADE  Skade 1925-2012
Elektra  Skade NORRØNA
EOS  Skade 1936-1991 LAND OG BY
NORSKE TRITON
EUROPEISKE  Skade 1927-2001 STOREBRAND
FORENEDE LIV  Liv 1916-1995 TRONDHJEMS
SPARETRYGDEN
GJENSIDIGE LIV 
Forenede Skade  Skade TRONDHJEMS
FRAM  Liv 1903-1964 BRAND-FRAM
BRAGE 
GARANTISELSKABET  Skade 1891-1988 GLITNE
ARENDALS
KREDITT-ATLAS
GARD  Skade 1907-2012* SKULD
GLITNE  Liv 1889-1968 GARANTISELSKABET
NORSKE LIV
GJENSIDIGE LIV  Liv  1847-2005 NKP
Gjensidige Skadeforsikring  Skade SAMTRYGD
GLASFORSIKRINGEN  Skade 1884-1989
HAUGESUND SJØ  Skade 1917-1987 NKP
STOREBRAND
HEIMDAL  Skade 1906–1985 KREDITT-ATLAS
NORSK KAUSJON
HUSLEIE – FORSIKRINGEN  Skade 1905-1984
HUSSOPPEN  Skade 1938-2013*
HVALFANGERNES  Skade 1911-1991 TØNSBERG SJØ
HYGEA  Liv 1880-1990 VESTA
NKP
IDUN  Liv 1861-1983 STOREBRAND
INDUSTRIFORSIKRING  Skade 1920-2013*
JERNBANEKASSA  Skade 1895-2012*
KREDITT-ATLAS   Skade 1915-1996 STOREBRAND
GARANTISELSKABET
NORSK KAUSJON 
KREDITT-GARANTI  Skade 1941–2003 ÆOLUS
VESTA
NORSKE KREDITT
KLP  Liv 1949-2013* NKP
Kreditt-Kausjon  Skade NORSK KAUSJON
KRIGSFORSIKRINGEN  Skade 1935-2013*
Kysten  Skade NEPTUN
LAND OG BY  Skade 1927-2003
Liv-Nor  Liv SPARESELSKAPET
MINERVA  Skade 1916–1991 VIKING
HAUGESUND SJØ
NBG  Skade 1928-1974 SAMTRYGD
NEPTUN  Skade 1917-1987 NORDEN
Nidaros   Skade NORDENFJELDSKE 
NKP  Liv 1938-2011* KLP
HYGEA
NOR  Skade 1917-1985 NORDEN
Nor Forsikring  Liv SPARESELSKAPET
NORDEN  Skade 1867-1982 STOREBRAND
NORDENFJELDSKE  Skade 1923–2000 TRONDHJEMS
NORDKAP
NORDKAP  Skade 1917–1971 SKOG OG JORD
TRONDHJEMS
Nordkap, Kreditt- og Garantiforsikringsaktieselskap  Skade NORDENFJELDSKE
NORGE  Skade 1857-2005   TRONDHJEMS
SAMTRYGD
Norges Brannkasse  Skade BRANNKASSEN
NORRØNA  Skade 1923-1975 NEPTUN
STOREBRAND
NORSK GLAS  Skade 1907-1999 VESTA
Norsk Hussopp Forsikring  Skade HUSSOPPEN
NORSK KAUSJON  Skade 1956-1996 NORGES BRANNKASSE
KREDITT-ATLAS
Norsk Spareselskap  Liv SPARESELSKAPET
NORSK VAREKRIG  Skade 1939–1955  
NORSKE ALLIANCE  Skade 1911–1977 NORDEN
NORSKE ASSURANCEUNION  Skade 1916-1984 VESTA
Norske Atlas  Skade KREDITT-ATLAS
NORSKE BRAND  Skade 1923-1966 VESTA
NORSKE FOLK  Liv 1917-2012* STOREBRAND
Norske Forenede   Liv FORENEDE LIV 
NORSKE FORTUNA  Skade 1917-1990 OSLO ASSURANCE
STOREBRAND
NORSKE KJØPMÆND  Skade 1917-1967 PALLAS
NORSKE KREDITT  Skade 1948-1992 VESTA
NORSKE LIV  Liv 1844-2002 VESTA
NORSKE MERCANTILE  Skade 1918-1967 PALLAS
Norske Private Assurandører  Skade PROTECTOR
Norske Re   Skade MINERVA 
Norske Sjø   Skade POLARIS-NORSKE SJØ 
NORSKE TRITON  Skade 1917-1991
NYE NORSKE  Skade 1923-1992 SAMVIRKE SKADE
NORVEGIA  Skade 1917-1984 PALLAS
VESTA
ODIN  Skade 1897-1964 TYR
SAMTRYGD
OSLO ASSURANCE  Skade 1923-1968 NORSKE FORTUNA
Oslo Reinsurance Company SIGYN
PALLAS  Skade 1917-1982 NORSKE KJØPMÆND
NORSKE MERCANTILE
NORVEGIA
PATRIA  Skade 1917-1966 VESTA
POLARIS  Skade 1917-1965 ARENDALS
POLARIS-NORSKE SJØ
POLARIS – NORSKE SJØ  Skade 1951-1990 ARENDALS
VESTA
BRANNKASSEN
STOREBRAND
POSEIDON  Skade 1871-1964 STOREBRAND
CHRISTIANIA SØ
PROTECTOR  Skade 1917-2004
RUTEBILEIERNE  Skade 1937-1997
SAMTRYGD  Skade 1922-2012* TRYGD
AKERSHUS
BRANNKASSEN
NBG
GJENSIDIGE LIV
TRONDHJEMS
SAMVIRKE SKADE  Skade 1921-2005*
Samvirke Kredittforsikring  Skade NYE NORSKE
SAMVIRKE LIV  Liv 1929-2005*
SIGYN  Skade 1885-1994 NORDEN
STOREBRAND
Skandia   Skade VESTA STOREBRAND
SKOG OG JORD  Skade 1919-2000 TRONDHJEMS
SKOGBRAND  Skade 1912-2010* SKOG OG JORD
SKULD  Skade 1897-2010*
Sparebank 1 Livsforsikring   Liv SAMVIRKE LIV 
Sparebank 1 Skadeforsikring   Skade SAMVIRKE SKADE
SPARESELSKAPET  Liv 1920-1999 GJENSIDIGE LIV
SPARETRYGDEN  Liv 1934-1968 FORENEDE LIV
Star Forsikring   Skade NORSKE TRITON 
STAVANGER  Skade 1924-1988 VESTA
STELLA  Skade 1931-1987 ARENDALS
STOREBRAND  Skade 1847-2013* ALPHA
BRANNKASSEN
CHRISTIANIA SØ
EUROPEISKE
HAUGESUND SJØ
IDUN
KREDITT-ATLAS
NORDEN
NORRØNA
NORSKE FOLK
NORSKE FORTUNA
POLARIS-NORSKE SJØ
POSEIDON
SIGYN
TOR
VEGA
VIKING
Storebrand-Norden International  Skade SIGYN
Storebrand International Reinsurance Company  NORSKE FORTUNA 
Storebrand Kredittforsikring   Skade KREDITT-ATLAS 
Storebrand Nord  Skade TOR TRYGD
Storebrand Sør  Skade ARENDAL
Storebrand Vest  Skade HAUGESUND SJØ
Storebrand Øst  Skade VIKING
Strand Forsikring   Skade LAND OG BY 
Søforsikringsselskabet i Christiania  Skade CHRISTIANIA SØ
Sørensen Assurancebureau  Skade CASKO
SØRLANDSKE  Skade 1915-1930 ARENDALS
THULE  Skade 1916-1964   BRANNKASSEN
TOR  Skade 1941-1991 NORDEN
STOREBRAND
TRONDHJEMS  Skade 1863-1994 FORENEDE LIV
SPARETRYGDEN
NORDENFJELDSKE
NORDKAP
SKOG OG JORD
SAMTRYGD
Tryg Forsikring  Skade VESTA  
TRYGD  Skade 1930-1991 SAMTRYGD
NORDEN
STOREBRAND
Trygg-Hansa   Skade RUTEBILEIERNE
Tyr  Skade 1902-1964 ODIN
SAMTRYGD
TØNSBERG SJØ  Skade 1915-1985 HVALFANGERNE
UNION  Skade 1871-1966 ÆOLUS
VESTA
UNITAS  Skade 1837-2001 BERGENS SKIBS
VARDE  Skade 1934-1998 SAMVIRKE SKADE
VARELAGERTRYGDEN  Skade 1940-1957
VEGA  Skade 1911-1988 NORDEN
STOREBRAND
VESTA  Skade 1880-2010*
Vestfold Forsikringsselskap   Skade TØNSBERG SJØ 
VIKING  Skade 1911-1990 MINERVA
STOREBRAND
Vital   Liv NKP
Vår Livsforsikring  Liv SAMVIRKE LIV
Vår Skadeforsikring  Skade SAMVIRKE SKADE
Wesmanns Forsikringsselskab   Skade PALLAS
Wikborgs Assuranceselskab  Skade VEGA
Zürich  Skade PROTECTOR 
ÆOLUS  Skade 1867-1966 BERGENS BRAND
VESTA
ØRNEN  Skade 1936-1973   EIDSVOLL
ØSTLANDET  Skade 1924-1983 BRANNKASSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen