Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2023

 

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen åtte artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Av Hilde Norstoga, jurist og fagsjef Formue Pensjonsrådgivning AS

Arbeidet med tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd og pensjonsreformens prinsipper har vært en lang og tornefull vei, men nå er partene i offentlig sektor endelig blitt enige om nye hovedregler for særaldersgrenser og pensjon.

Privat AFP – ikke for alle

Av Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan AS.

Det er ganske stor enighet om at det er et behov for endringer i dagens AFP-ordning, fordi veldig mange ikke får utbetalt AFP, dvs. at de faller utenfor på grunn av de spesielle kvalifikasjonsreglene som gjelder.

I 2021 kom det en utredning utarbeidet av de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Norge, NHO og LO, der det er gitt en «skisse» til en reformert privat AFP.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Skroll til toppen