Medlemskap

Hvor kan du få:

 • Relevant forsikringsfaglig påfyll
 • Høre på og delta i diskusjoner mellom forsikringsnæringens fremste ledere og fagfolk, politikere og representanter for myndighetene
 • 5 middager
 • Rabatt på årets viktigste åpne forsikringskonferanse
 • 4 utgaver av det eneste nordiske fagtidsskriftet for forsikring
 • Nordisk stipend – 4 dager i møte med forsikringsfolk i Sverige, Danmark, Finland eller Island – eller
 • 25 000 kroner i reisestipend dit du vil

– for bare 150 kr?

Enkelt – bli medlem av Den norske Forsikringsforening! Du finner skjema for innmelding nederst på denne siden!

Vil du vite mer før du bestemmer deg?

Les videre om Den norske Forsikringsforening – det største åpne forum for forsikringsnæringen i Norge!

5 gode grunner til å bli medlem av Den norske Forsikringsforening

Vi arrangerer 5-6 medlemsmøter i året
Møtene vanligvis starter med enkel bevertning kl. 16.00. Deretter er det debatt om et aktuelt tema innen forsikring med deltakere på topp nivå – og full anledning til å ta ordet fra salen.

Nordisk Forsikringstidsskrift på web
I Nordisk Forsikringstidsskrift finner du artikler om emner innen forsikring skrevet av spesialister fra de nordiske landene.

Du kan søke nordisk stipend
Hvert år gir vi reisestipend til studier av forsikringsforhold og et aktuelt forsikringsfaglig tema. Stipendreisen varer i 3 dager. Vertslandet legger opp et program og en konferanse om et aktuelt forsikringsfaglig tema.

Den norske Forsikringsforening dekker reiseutgifter, og forsikringsforeningen i vertslandet betaler hotelloppholdet. I tillegg utbetales 1 000 kroner til dekning av mindre utgifter f. eks. til transport. Foreningens medlemmer blir prioritert under ellers like vilkår.

Du kan søke jubileumsstipend
Vi deler hvert år ut 1 til 2 stipend for studier av forsikringsemner i land utenfor Norden.
Stipendet er på kr 25 000.

Du får rabatt på Forsikringskonferansen
I januar måned hvert år går vår store forsikringskonferanse av stabelen. Her debatterer ledende politikere og bransjefolk aktuelle forsikringsemner – ofte har vi et person- og skadeforsikringstema. På konferansen i 2014 tok vi opp:

 • Ny uførepensjon – godt bidrag til arbeidslinjen?
 • Fremtidens kundeadferd i endring – hva gjør forsikringsnæringen?

Les mer om dette ”Forsikringskonferanser” i menyen til venstre.

Litt om Den norske Forsikringsforening

Den norske Forsikringsforening (DnF) ble stiftet den 28. mai 1900. Da fantes allerede tilsvarende foreninger i Sverige (stiftet 1875) og i Danmark (stiftet 1883). Den finske forsikringsforeningen ble stiftet i 1911.

Foreningen har etter vedtektene til formål å arbeide for en ”sunn utvikling av forsikringsnæringen”, behandle emner av forsikringsmessig art og utgi publikasjoner om forsikringsemner.

Helt fra starten av har foreningen fungert både som en sosial forening for forsikringsansatte med vekt på faglig påfyll og diskusjon av aktuelle emner. Forsikringsforeningen har i dag 1000 medlemmer og er nå først og fremst et forum for åpen og uformell diskusjon om aktuelle forsikringsfaglige og nærliggende spørsmål. I tillegg er vi med på å utgivelsen av Nordisk Forsikringstidsskrift, utgitt siden 1921, og stipendiatutvekslingen med de øvrige nordiske landene som startet allerede i 1924.

Foreningens styre 2018/2019:

Leder:               Leif Osland, Finans Norge
Nestleder:        Vegard Stenersen, SpareBank 1 Forsikring
Styremedlem: Vibeke Gilde, Finanstilsynet
Styremedlem: Jørn Hammer, Gjensidige Forsikring
Styremedlem: Gro Myking, KLP
Styremedlem: Eva Marie Miskov, Storeband Livsforsikring
Varamedlem:  Elisabeth Kvarø Thorkildsen, Pareto Forsikringsmegling
Varamedlem:  Line Gjengedal Ruud, If

Administrativ leder er Fredrik Haugen.

Vil du bli med?
Nedenfor finner du innmeldingskjema til DnF

Overbevist?

Her er innmeldingsskjemaet – fyll ut og send inn:

Innmeldingsskjema

Jeg ønsker å melde meg inn i DnF. Medlemskontingenten i DnF er kr 150 pr år.
 • Vi sender all informasjon til deg som E-Post. Oppgi E-post adressen du vil vi skal bruke.
  Oppgi hvilken adresse vi skal sende faktura for medlemskontingenten til.