Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2024

 

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen åtte artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Av Frida Sørlie Furset, Fremtind Forsikring

1. januar 2022 kom endrede regler for ansvaret ved kjøp og salg av brukte boliger i Norge, lov om avhending. Tvister i forbindelse med kjøp av brukte boliger har lenge vært på topplisten av type sivile saker for norske domstoler. Hensikten med lovendringen var å oppnå en tryggere bolighandel. Muligheten for å selge brukte boliger med forbehold «som den er» ble fjernet, og med dette ble større ansvar lagt på selger av boligen. Kort forklart har selger ansvar for alle opplysningsfeil og alle skjulte feil og mangler i fem år etter salget. Samtidig kom en forskrift med strengere krav til innholdet i tilstandsrapporter.

Forsikringsbransjen i et lavutslippssamfunn

Av Petter Solerød, Cicero Consulting. 

Overgangen til et lavutslippssamfunn betyr store endringer for store deler av næringslivet, og forsikringsbransjen er intet unntak. Transformasjonen av samfunnet krever endring i både produkter, tjenester, praksis og forretningsmodeller, noe som betyr nye muligheter og nye utfordringer.

Bør det settes en stopper for forsikring av overtredelsesgebyrer?

Av Mohsin Ramani og Lars Albert Jøstensen, DLA Piper Norway

Alt kan i prinsippet forsikres, og avtalefriheten kan bare begrenses i lov. Tidligere ble det tilbudt forsikring mot fartsbøter. Kredittilsynet kom i 2007 til at slike tilbydere drev forsikringsvirksomhet uten å ha nødvendig konsesjon, noe som satte en stopper for tilbudet. Med innføringen av forsikringsvirksomhetsloven § 7-1 annet ledd ble det satt en endelig stopper fra 2011.

Skroll til toppen