Nordiske foreninger

Sverige:

Svenska Försäkringsföreningen: www.forsakringsforeningen.se

Tf chef .: Stefan Pärsson
e-post: info@forsakringsforeningen.se

Adresse: Box 24213
S – 104 51 Stockholm
Telefon: 00 46 73 053 1005

Danmark:

Forsikringsforeningen: www.forsikringsforeningen.dk

Sekretær: Bente Sandbæk
e-post: bs@forsikringogpensjon.dk

Adresse: Philip Heymans Allé 1
DK – 2900 Hellerup
Telefon.: 00 45 41 91 90 09

Nordiske foreninger:

Försäkringsföreningen i Finland har ikke egen hjemmeside.

Sekretær: Paúla Hämäläinen
e-post: paula.hamalainen@finva.fi

Adresse: Bulevarden 28
FIN – 00120 Helsingfors
Telefon.: 00 358 404 503 490