Om oss

Den norske Forsikringsforening skal være et forum for en åpen diskusjon om aktuelle forsikringsfaglige og nærliggende spørsmål. Vi skal også være en sentral møteplass hvor medlemmene kan møtes for en mer uformell diskusjon. Foreningen ble stiftet den 28. mai 1900, og har ca. 1100 medlemmer.

De gjeldende vedtekter finner du her...

Styrets sammensetning i 2018/19:

Leder:               Leif Osland, Finans Norge
Nestleder:        Vegard Stenersen, SpareBank 1 Forsikring
Styremedlem: Vibeke Gilde, Finanstilsynet
Styremedlem: Jørn Hammer, Gjensidige Forsikring
Styremedlem: Gro Myking, KLP
Styremedlem: Eva Marie Miskov, Storeband Livsforsikring
Varamedlem:  Elisabeth Kvarø Thorkildsen, Pareto Forsikringsmegling
Varamedlem:  Line Gjengedal Ruud, If

Adm. leder: Fredrik Haugen (post@forsikringsforeningen.no)

Det er mange gode grunner til å melde seg inn i Den norske Forsikringsforening

Hvor kan du ellers få:

  • Relevant forsikringsfaglig påfyll
  • Høre på og delta i diskusjoner mellom forsikringsnæringens fremste ledere og fagfolk, politikere og representanter for myndighetene
  • 5 middager
  • Rabatt på årets viktigste åpne forsikringskonferanse
  • 4 utgaver av det eneste nordiske fagtidsskriftet for forsikring
  • Nordisk stipend – 4 dager i møte med forsikringsfolk fra Sverige, Danmark, Finland og Island – eller
  • 25 000 kroner i reisestipend dit du vil

– for bare 150 kr?

Du kan melde deg inn her 

Eller vil du vite mer før du bestemmer deg?

Les videre om Den norske Forsikringsforening – det største åpne forum for forsikringsnæringen i Norge!

5 gode grunner til å bli medlem av Den norske Forsikringsforening

Vi arrangerer 4-5 medlemsmøter i året Møtene vanligvis starter med enkel bevertning kl. 16.00. Deretter er det debatt om et aktuelt tema innen forsikring med deltakere på topp nivå – og full anledning til å ta ordet fra salen.

Nordisk Forsikringstidsskrift på webwww.nft.nu Nordisk Forsikringstidsskrift kommer ut fire ganger i året, og i hvert nummer finner du 10 – 15 artikler om emner innen forsikring skrevet av spesialister fra de nordiske landene.

Du kan søke nordisk stipend Hvert år gir vi reisestipend til studier av forsikringsforhold og et aktuelt forsikringsfaglig tema. Stipendreisen varer i 3 dager. Vertslandet legger opp et program og en konferanse om et aktuelt forsikringsfaglig tema. Den norske Forsikringsforening dekker reiseutgifter, og forsikringsforeningen i vertslandet betaler hotelloppholdet. I tillegg utbetales 1 000 kroner til dekning av mindre utgifter f. eks. til lokal transport. Foreningens medlemmer blir prioritert under ellers like vilkår.

Du kan søke jubileumsstipend Vi deler hvert år ut 1 til 2 stipend for studier av forsikringsemner i land utenfor Norden. Stipendet er på kr 25 000.

Du får rabatt på Forsikringskonferansen I januar måned hvert år går vår store forsikringskonferanse av stabelen. Her debatterer ledende politikere og bransjefolk aktuelle forsikringsemner – ofte har vi et person- og et skadeforsikringstema.

Overbevist? Klikk her for innmeldingsskjema!

Årskontingent for 2017 er kr 150.-