Om oss

Kort om Den norske Forsikringsforening

Den norske Forsikringsforening (DnF) ble stiftet den 28. mai 1900. Da fantes allerede tilsvarende foreninger i Sverige (stiftet 1875) og i Danmark (stiftet 1883). Den finske forsikringsforeningen ble stiftet i 1911.

Foreningen har etter vedtektene til formål å arbeide for en ”sunn utvikling av forsikringsnæringen”, behandle emner av forsikringsmessig art og utgi publikasjoner om forsikringsemner. 

Helt fra starten av har foreningen fungert både som en sosial forening for forsikringsansatte med vekt på faglig påfyll og diskusjon av aktuelle emner. Forsikringsforeningen har i dag om lag 1100 medlemmer og er nå først og fremst et forum og en møteplass for åpen og uformell diskusjon om aktuelle forsikringsfaglige og nærliggende spørsmål. I tillegg er vi med på å utgivelsen av Nordisk Forsikringstidsskrift, utgitt siden 1921, og stipendiatutvekslingen med de øvrige nordiske landene som startet allerede i 1924.

De gjeldende vedtekter finner du her... 

Styrets sammensetning i 2023/24:

Leder: Vegard Stenersen, Forretningsutvikler SpareBank 1 Forsikring
Nestleder: Torgeir Juliussen Finne, Head of Complex & International Claims If Norway
Styremedlem: Eva Marie Miskov, Leder forsikring personmarked Storebrand
Styremedlem: Gro Myking, Konserndirektør kommunikasjon og marked KLP
Styremedlem: Torun Wahl, Spesialrådgiver Finans Norge
Styremedlem: Christer Drevsjø, Administrerende direktør Pensjonskasseforeningen
Styremedlem:  Elisabeth Kvarø Thorkildsen, Head of Employee Benefits and Pensions Arctic Insurance
Styremedlem:  Stine Røkke Lund Ørbeck, Direktør Forretningsutvikling Gjensidige

Valgkomite: Bjørn Hamre, KLP og Hanne Myre, OPF.

Adm. leder: Jon Haugan ([email protected])

Det er mange gode grunner til å melde seg inn i Den norske Forsikringsforening

Hvor kan du ellers få:

  • Relevant forsikringsfaglig påfyll
  • Høre på og delta i diskusjoner mellom forsikringsnæringens fremste ledere og fagfolk, politikere og representanter for myndighetene
  • 4 middager
  • Rabatt på årets viktigste åpne forsikringskonferanse
  • 4 utgaver av det eneste nordiske fagtidsskriftet for forsikring
  • Nordisk stipend – 4 dager i møte med forsikringsfolk fra Sverige, Danmark, Finland og Island – eller
  • 25 000 kroner i reisestipend dit du vil

– for bare 150 kr?

Du kan melde deg inn her 

Eller vil du vite mer før du bestemmer deg?

Les videre om Den norske Forsikringsforening – det største åpne forum for forsikringsnæringen i Norge!

5 gode grunner til å bli medlem av Den norske Forsikringsforening

Vi arrangerer 4 medlemsmøter i året Møtene vanligvis starter med enkel bevertning kl. 16.00. Deretter er det debatt om et aktuelt tema innen forsikring med deltakere på topp nivå – og full anledning til å ta ordet fra salen.

Nordisk Forsikringstidsskrift på webwww.nft.nu Nordisk Forsikringstidsskrift kommer ut fire ganger i året, og i hvert nummer finner du 10 – 15 artikler om emner innen forsikring skrevet av spesialister fra de nordiske landene.

Du kan søke nordisk stipend Hvert år gir vi reisestipend til studier av forsikringsforhold og et aktuelt forsikringsfaglig tema. Stipendreisen varer i 3 dager. Vertslandet legger opp et program og en konferanse om et aktuelt forsikringsfaglig tema. Den norske Forsikringsforening dekker reiseutgifter, og forsikringsforeningen i vertslandet betaler hotelloppholdet. I tillegg utbetales 1 000 kroner til dekning av mindre utgifter f. eks. til lokal transport. Foreningens medlemmer blir prioritert under ellers like vilkår.

Du kan søke jubileumsstipend Vi deler hvert år ut 1 til 2 stipend for studier av forsikringsemner i land utenfor Norden. Stipendet er på kr 25 000.

Du får rabatt på Forsikringskonferansen I januar måned hvert år går vår store forsikringskonferanse av stabelen. Her debatterer ledende politikere og bransjefolk aktuelle forsikringsemner – ofte har vi et person- og et skadeforsikringstema.

Overbevist? Klikk her for innmeldingsskjema!

Årskontingenten er for tiden kr 150.-

 

Skroll til toppen