Forsikringshistorisk forum

Forsikringshistorisk Forum, FHF, ble stiftet av en gruppe historieinteresserte forsikringsfolk i 1995 på initiativ av Magne Førre, daværende direktør for Forsikrings­akademiet (nå: BI Forsikring). Formålet var å fremme interessen for norsk forsik­rings­nærings historie og for historiearbeidet i det enkelte selskap ved å innhente, dokumentere og formidle kunnskap om forsikringsnæringens historie, særlig etter 1914. Bakgrunnen for denne avgrensningen var at den eneste sammenhengende framstilling av norsk forsikrings historie går fram til nettopp dette året. Det er de to bind om Forsikringsvesenets historie i Norge, skrevet av L’Orange (inntil 1814) og Færden (1814-1914).

Med årene er det holdt rundt 60 foredrag med emner som spenner over historien til enkeltselskaper så forskjellige som Kommunal Lands­pensjonskasse (KLP), Norske Liv og Norsk Hussopp Forsikring, utviklingen innen spesielle bransjer, bl.a. reassuranse, sjø-, reise- og energiforsikring, historien til forsikringsnæringens organisasjoner og spesielt interessante hendelser eller perioder i næringens historie som for eksempel situasjonen under den tyske okkupasjonen 1940 – 45, i perioden med offentlig kredittregulering og ”Dovresaken” (konkursen i forsikringsselskapet Dovre i 1978).

Videre har FHF satt i gang et arbeid med å utarbeide korte historiske oversikter – såkalte monografier – over norske forsikringsselskap. Vårt mål er å dekke både forhistorien til de eksisterende selskapene og ikke minst historien til de mange selskap som, vesentlig på grunn av fusjoner, er forsvunnet fra det norske marked etter 1945. De fleste monografiene er nå klare. Blant disse er det også et fåtall som gikk inn allerede før 1945 eller ble stiftet etter krigen. For hvert enkelt selskap kan du finne informasjon om stiftelse, utvikling, lederskikkelser og spesielle begivenheter. For mer detaljert informasjon om økonomiske forhold henvises til Forsikringsrådets/Kredittilsynets publikasjoner og Forsikringsforeningens «Norsk Forsikrings Årbok», som kom ut årlig til og med 1999.

Monografiene er utarbeidet av medlemmer i Forsikringshistorisk Forum. Du finner monografiene ved å klikke på fanen «Historikk» øverst på denne siden. Hvis du finner feil eller har viktige opplysninger som du mener burde være inkludert, vennligst ta kontakt med vår sekretær Kristian Trosdahl (adresse nedenfor) eller eventuelt direkte med forfatteren av den aktuelle monografien.

Forsikringshistorisk Forum er interessert i å komme i kontakt med flere historie­interesserte forsikringsfolk. Vi ønsker alle interesserte velkommen som medlemmer og på våre medlemsmøter. Leder for FHFs arbeidsutvalg er Bjørn Brekke. For kontakt for medlemskap og flere opplysninger – send e-post til [email protected].

Skroll til toppen