Stipend

Nordisk stipend 2018

En viktig oppgave for Forsikringsforeningen er å støtte medlemmer som ønsker å sette seg inn i viktige problemstillinger og utfordringer for forsikringsnæringen ved studieopphold utenfor landets grenser. Siden 1924 har forsikringsforeningene i Finland, Sverige og Norge samarbeidet om en nordisk stipendiatutveksling. Senere kom også Island med i dette samarbeidet.

(Les også om vårt jubileumsstipend på kr 25 000 nedenfor)

Årets nordiske stipendiatutveksling går på rundgang mellom de nordiske landene. I år er det Norges tur til å være vertskap, og temaet er Helseforsikring.

Stipendiatoppholdet vil gi deg anledning til faglig utvikling og ikke minst nettverksbygging: Du møter ressurspersoner fra nordisk forsikring og stipendiater fra alle de nordiske landene.

Oppholdet er lagt til Oslo i perioden 11. – 13. september 2018. Programmet ser p.t. ut som følger:

Tirsdag 11. september

12.30 Ankomst, innkvartering på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Felles lunsj på hotellet

13.30 – 15.30 Velkommen og presentasjon. Stipendiatene møtes og blir kjent med hverandre.
16.00 – 17.30 Felles aktivitet i Oslo
Ca. kl. 19.00 Felles middag

Onsdag 12. september

09.00 – 15.00 Konferanse om Helseforsikring, Thon Hotel Vika Atrium
Ca. kl. 19.00 Felles middag

Torsdag 13. september

09.00 – 12.00 Workshop hos Storebrand, Professor Kohts vei 9, Lysaker (felles avreise fra hotellet).
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 15.00 Workshop fortsetter
15.00

 

Avreise.

Storebrands lokaler ligger rett ved Lysaker togstasjon, med togforbindelse direkte til Oslo lufthavn, Gardermoen


Hva får du?

  • Reise tur/retur Oslo
  • To netters overnatting på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
  • Deltagelse på stipendiatkonferense og workshops med tema reassuranse
  • Sosiale aktiviteter med stipendiatgruppen
  • Samtlige måltider under stipendiatoppholdet
  • I tillegg utbetaler vi «lommepenger» på kr 1 000 til dekning av lokal transport o.l.

Hvem kan delta?

Alle innen norsk forsikringsnæring kan søke stipend. Søkere bør ha en viss innsikt og/eller erfaring innen temaet for oppholdet.
Under ellers like forhold går medlemmer av Den norske Forsikringsforening foran.

Språk

Skandinavisk og engelsk.

Antall stipendiater
Det er åpnet for inntil fire stipendiater fra henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige og en fra Island.

Søknad

Fyll ut dette søknadsskjemaet dersom du ønsker å søke stipendet.

I søknaden må du også føre opp noen tanker eller emner knyttet til oppholdets tema som du ønsker å diskutere under oppholdet.

Søknadsfrist: 29. mai 2018.
Vi kan utdele fire stipend i år. Alle søkere får tilbakemelding på sin søknad innen medio juni.

Jubileumsstipend – kr 25 000

Forsikringsforeningen vil også dele ut ett til to jubileumsstipend på kr 25 000 hver. Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. Mikroforsikring, Organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og Bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Det er ikke noe særskilt søknadsskjema for dette stipendet. Send en skriftlig søknad med emnet du ønsker å studere og gjerne noe utdypning av dette. Videre reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger ikke ha kontaktene bekreftet før du søker.

Send søknaden innen 29. mai.2018 med dine kontaktopplysninger til post@forsikringsforeningen.no