Stipend

Nordisk stipend 2020

En viktig oppgave for Forsikringsforeningen er å støtte medlemmer som ønsker å sette seg inn i viktige problemstillinger og utfordringer for forsikringsnæringen ved studieopphold utenfor landets grenser. Siden 1924 har forsikringsforeningene i Finland, Sverige og Norge samarbeidet om en nordisk stipendiatutveksling. Senere kom også Island med i dette samarbeidet.

(Les også om vårt jubileumsstipend på kr 25 000 nedenfor)

Årets nordiske stipendiatutveksling som etter planen skulle vært avholdt i Danmark er utsatt til 2021 på grunn av coronasituasjonen.

Jubileumsstipend – kr 25 000

Forsikringsforeningen vil også dele ut ett til to jubileumsstipend på kr 25 000 hver. Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. Mikroforsikring, Organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og Bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Det er ikke noe særskilt søknadsskjema for dette stipendet. Send en skriftlig søknad med emnet du ønsker å studere og gjerne noe utdypning av dette. Videre reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger ikke ha kontaktene bekreftet før du søker.

Styret har besluttet at det ikke utlyses jubileumsstipend i 2020 på grunn av coronasituasjonen.