Stipend

Nordisk stipend 2019

En viktig oppgave for Forsikringsforeningen er å støtte medlemmer som ønsker å sette seg inn i viktige problemstillinger og utfordringer for forsikringsnæringen ved studieopphold utenfor landets grenser. Siden 1924 har forsikringsforeningene i Finland, Sverige og Norge samarbeidet om en nordisk stipendiatutveksling. Senere kom også Island med i dette samarbeidet.

(Les også om vårt jubileumsstipend på kr 25 000 nedenfor)

Årets nordiske stipendiatutveksling går på rundgang mellom de nordiske landene. I 2019 er det den finske forsikringsforeningen som er vertskap. Temaet for årets utveksling er Digitalization.

Stipendiatoppholdet vil gi deg anledning til faglig utvikling og ikke minst nettverksbygging: Du møter ressurspersoner fra nordisk forsikring og stipendiater fra alle de nordiske landene.

Oppholdet er lagt til Helsinki i perioden 25. – 27. september 2019. Programmet er foreløpig ikke helt klart, men noen av undertemaene vil være «platform economy», «artificial intelligence», «MyData» og hvordan «digitazation appears in the daily work of the professionals of the financial sector». Fullstendig program legges ut her så snart vi vet mer. De seneste årene har det blitt arrangert en konferanse med samme tema som stipendiatutvekslingen på dag 2 av utvekslingen.

Hva får du?

  • Dekket reise tur/retur Helsinki
  • To netters overnatting på hotell
  • Deltagelse på stipendiatkonferense og workshops med tema digitalisering
  • Sosiale aktiviteter med stipendiatgruppen
  • Samtlige måltider under stipendiatoppholdet
  • I tillegg utbetaler vi «lommepenger» på kr 1 000 til dekning av lokal transport o.l.

Hvem kan delta?

Alle innen norsk forsikringsnæring kan søke stipend. Søkere bør ha en viss innsikt og/eller erfaring innen temaet for oppholdet.
Under ellers like forhold går medlemmer av Den norske Forsikringsforening foran.

Språk

Skandinavisk og engelsk.

Antall stipendiater
Det er åpnet for inntil fire stipendiater fra henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige og en fra Island.

Søknad

Fyll ut dette søknadsskjemaet dersom du ønsker å søke stipendet.

I søknaden må du også føre opp noen tanker eller emner knyttet til oppholdets tema som du ønsker å diskutere under oppholdet.

Søknadsfrist: 29. mai 2019.

Vi kan utdele fire stipend i år. Alle søkere får tilbakemelding på sin søknad innen medio juni.

Jubileumsstipend – kr 25 000

Forsikringsforeningen vil også dele ut ett til to jubileumsstipend på kr 25 000 hver. Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. Mikroforsikring, Organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og Bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Det er ikke noe særskilt søknadsskjema for dette stipendet. Send en skriftlig søknad med emnet du ønsker å studere og gjerne noe utdypning av dette. Videre reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger ikke ha kontaktene bekreftet før du søker.

Send søknaden innen 29. mai 2019 med dine kontaktopplysninger til post@forsikringsforeningen.no