Stipend

Nordisk stipend 2017

En viktig oppgave for Forsikringsforeningen er å støtte medlemmer som ønsker å sette seg inn i viktige problemstillinger og utfordringer for forsikringsnæringen ved studieopphold utenfor landets grenser. Siden 1924 har forsikringsforeningene i Finland, Sverige og Norge samarbeidet om en nordisk stipendiatutveksling. Senere kom også Island med i dette samarbeidet.

(Les også om vårt jubileumsstipend på kr 25 000 nedenfor)

Årets nordiske stipendiatopphold går på rundgang mellom de nordiske landene. I år er det Sveriges tur til å være vertskap, og temaet er Reassuranse.

 Stipendiatoppholdet vil gi deg anledning til faglig utvikling og ikke minst nettverksbygging: Du møter ressurspersoner fra nordisk forsikring og stipendiater fra alle de nordiske landene.

Oppholdet er lagt til Stockholm i perioden 19. – 21. september 2017. Programmet ser p.t. ut som følger:

Tirsdag 19. september

12.30 Ankomst, gemensam lunch och inkvartering på Hotel Skeppsholmen
13.30-15.30 Välkomnande och presentation. Deltagarna får bekanta sig med varandra.

Plats: Hotel Skeppsholmen

16.00 – 17.30 Gemensam aktivitet i Stockholm
Ca 19.00 Middag på Hotel Skeppsholmen

Onsdag 20. september

09.00 – 16.00 Stipendiekonferens «Återförsäkring» på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 (mittemot Kungliga slottet). Her finner du programmet for konferansen.
Ca 19.00 Gemensam middag på restaurang på Fjäderholmarna (inklusive båtresa t.o.r)

Torsdag 21. september

9.30 – 12.00 Workshop på Dina Försäkring AB, Skeppsbron 2 (nära Kungliga slottet): Genomgång av gårdagens stipendiekonferens.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Fortsatt workshop
Ca 15.00 Hemresa

Hva får du?

  • Reise tur/retur Stockholm
  • To netters overnatting på Hotel Skeppsholmen, Stockholm
  • Deltagelse på stipendiatkonferense og workshops med tema reassuranse
  • Sosiale aktiviteter med stipendiatgruppen
  • Samtlige måltider under stipendiatoppholdet
  • I tillegg utbetaler vi «lommepenger» på kr 1 000 til dekning av lokal transport o.l.

Hvem kan delta?

Alle innen norsk forsikringsnæring kan søke stipend. Søkere bør ha en viss innsikt og/eller erfaring innen temaet for oppholdet.
Under ellers like forhold går medlemmer av Den norske Forsikringsforening foran.

Språk

Skandinavisk og engelsk.

Antall stipendiater
Det er åpnet for inntil fire stipendiater fra henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige og en fra Island.

Søknad

Fyll ut dette søknadsskjemaet dersom du ønsker å søke stipendet.

I søknaden må du også føre opp noen tanker eller emner knyttet til oppholdets tema som du ønsker å diskutere under oppholdet.

Søknadsfrist: 30. mai 2017.
Vi kan utdele fire stipend i år. Alle søkere får tilbakemelding på sin søknad innen medio juni.

Jubileumsstipend – kr 25 000

Forsikringsforeningen vil også dele ut ett til to jubileumsstipend på kr 25 000 hver. Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. Mikroforsikring, Organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og Bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Det er ikke noe særskilt søknadsskjema for dette stipendet. Send en skriftlig søknad med emnet du ønsker å studere og gjerne noe utdypning av dette. Videre reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger ikke ha kontaktene bekreftet før du søker.

Send søknaden innen 30. mai.2017 med dine kontaktopplysninger til post@forsikringsforeningen.no