Stipend

Nordisk stipend 

En viktig oppgave for Forsikringsforeningen er å støtte medlemmer som ønsker å sette seg inn i viktige problemstillinger og utfordringer for forsikringsnæringen ved studieopphold utenfor landets grenser. Siden 1924 har forsikringsforeningene i Finland, Sverige og Norge samarbeidet om en nordisk stipendiatutveksling.

(Les også om vårt jubileumsstipend på kr 50 000 nedenfor)

Neste stipendiatutveksling avholdes i Danmark i 2024. Mer informasjon publiseres på hjemmesiden våren 2024.

Jubileumsstipend – kr 50 000

Forsikringsforeningen vil også dele ut ett til to jubileumsstipend på kr 50 000 hver. Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. mikroforsikring, organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Det er ikke noe særskilt søknadsskjema for dette stipendet. Send en skriftlig søknad med emnet du ønsker å studere og gjerne noe utdypning av dette. Videre reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger å ha kontaktene bekreftet før du søker.

Søknadsfrist for neste tildeling av stipend er 19.november 2023.

 

 

 

 

Skroll til toppen