Stipend

Nordisk stipend 2016

En viktig oppgave for Forsikringsforeningen er å støtte medlemmer som ønsker å sette seg inn i viktige problemstillinger og utfordringer for forsikringsnæringen ved studieopphold utenfor landets grenser. Siden 1924 har forsikringsforeningene i Finland, Sverige og Norge samarbeidet om en nordisk stipendiatutveksling. Senere kom også Island med i dette samarbeidet.

(Les også om vårt jubileumsstipend på kr 25 000 nedenfor)

Årets nordiske stipendiatopphold legges til ett av de nordiske land. Oppholdet går på rundgang mellom landene. I år er det Danmarks tur til å være vertskap.

Oppholdet er lagt til København i perioden 6. – 8. september. Tema for oppholdet er «Forsikring, teknologi og transport«.

Temaet vil bli belyst bl.a. i en åpen heldagskonferanse 7. september. Du finner en dansk versjon av programmet for konferansen her.

Foredragene på konferansen vil bli holdt på dansk eller engelsk.

Stipendiatoppholdet gir deg anledning til faglig utvikling og ikke minst nettverksbygging: Du møter ressurspersoner fra nordisk forsikring og stipendiater fra alle de nordiske landene.

Hvem kan delta?

Alle innen norsk  forsikringsnæring kan søke stipend.
Under ellers like forhold går medlemmer av Den norske Forsikringsforening foran.

Program

Du finner foreløpig program for stipendiatoppholdet her.

Språk

Skandinavisk og engelsk.

Antall stipendiater
Det er åpnet for inntil fire stipendiater fra henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige og en fra Island.

Økonomi
Den norske Forsikringsforening dekker reise t/r Oslo – København, mens den danske forsikringsforeningen dekker hotellopphold etc i København. I tillegg utbetaler vi kr 1 000 til dekning av lokal transport o.l.

Søknad

Fyll ut dette søknadsskjemaet dersom du ønsker å søke stipendet.

I søknaden må du også føre opp noen tanker eller emner knyttet til oppholdets tema som du ønsker å diskutere under oppholdet. Søkere bør ha en viss innsikt og/eller erfaring innen temaet for oppholdet.

Søknadsfrist: 24. mai 2016.
Vi kan utdele fire stipend i år. Alle søkere får tilbakemelding på sin søknad i starten av juni.

Jubileumsstipend – kr 25 000

Forsikringsforeningen vil også dele ut ett til to jubileumsstipend på kr 25 000 hver. Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. Mikroforsikring, Organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og Bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Det er ikke noe særskilt søknadsskjema for dette stipendet. Send en skriftlig søknad med emnet du ønsker å studere og gjerne noe utdypning av dette. Videre reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger ikke ha kontaktene bekreftet før du søker.

Send søknaden innen 24. mai med dine kontaktopplysninger til post@forsikringsforeningen.no