Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2023

 

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen åtte artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav to er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Av Ajla Alagic og Bente Sverdrup, Gjensidige

Økt risiko for klimaendringer gir økt risiko for endrede værhendelser og derfor skader. Det er dette som defineres som fysisk klimarisiko. Et viktig bakteppe for taksonomien for skadeforsikring er EUs arbeid med å kartlegge forsikringsgapet i Europa. Det vil si i hvilken grad det er mulig å kjøpe forsikring mot klimarelatert skade.

Kunstig intelligens i forsikring.

Av Even Birkedal og Erik Leung, Simplifai. 

I dagens digitale tidsalder blir forsikringsindustrien stadig påvirket av høyere forventninger fra den nye generasjonen forsikringskunder. Denne generasjonen, som er vant til rask tilgang til informasjon og personlig tilpassede tjenester, krever en mer sømløs og effektiv forsikringsopplevelse. For å imøtekomme disse forventningene og drive innovasjon, har forsikringsbransjen tatt i bruk kunstig intelligens (AI) de siste årene, og resultatene har vært imponerende.

Egen Pensjonskonto, bakgrunn og erfaringer så langt.

Av Stefi Kierulf Prytz og Tone Meldalen, Finans Norge.

Egen pensjonskonto er en historisk norsk reform som gjelder 1,5 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor. Erfaringene så langt viser at innføringen har vært vellykket og at pensjonsleverandørene var godt forberedt på innføringen.

Skroll til toppen