Utlysning av jubileumsstipend 2023

Forsikringsforeningen utlyser jubileumsstipend for 2023.

Stipendene skal brukes til studier av forsikringsfaglige emner i land utenfor Norden. Du står fritt i valg av emne og reisemål. Som eksempel – og kanskje til inspirasjon – kan vi nevne at tidligere stipendiater har valgt temaer som f.eks. mikroforsikring, organiseringen av brede pensjonsordninger innenfor offentlig og deler av privat sektor i Nederland og bruk av elektronisk kommunikasjon eksternt og internt i forsikring.

Stipendet er på inntil 50 000 og det deles ut maksimalt 2 stipend per år.

Send en skriftlig søknad med en begrunnelse for aktualiteten av emnet du ønsker å studere samt hvordan det det vil komme til nytte i ditt arbeid . Videre om reisemål (ett eller flere) og hvilke kontakter du ønsker å knytte på reisemålet – uten at du trenger å ha kontaktene bekreftet før du søker.

Søknadsfristen er 19.november 2023 og søknad sendes til [email protected]

 

Skroll til toppen