Arkiv | Diverse

Årets stipend

Forsikringsforeningens styre tildelte i møte 4. juni årets jubileumsstipend til: Stein Schjølberg Jacob Bølgen Bronebakk, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Årets nordiske stipend gikk til: Øystein Perdreau Dahl, Gjensidige Pensjonsforsikring ASTor Inge Gjøstøl, Danica PensjonKarl Petter Kilnes, SpareBank 1 SMN og  Jo Le, Storebrand Livsforsikring AS Vi gratulerer årets stipendiater!

Les mer ·

NORSK VAREKRIG

  NORSK VAREKRIG Opprinnelig navn A/S Norsk Varekrigsforsikring av 1938 Stiftet 22.06.1939 Status Besluttet avviklet i generalforsamlingsmøte, men endelig avviklet i løpet av 1960. Dato 25.04.1955 1935   Det ble etablert en varekrigsforsikringsordning under den første verdenskrig, men den ble avviklet igjen på 1920-tallet. For å dekke det behov for forsikring som oppsto etter Italias […]

Les mer ·

VESTA

VESTA Opprinnelig navn Brandforsikringsselskabet Vesta Stiftet 22.03.1880 Navneendring Forsikringsselskabet Vesta Dato xx.xx.1910 Navneendring Forsikrings-Aktieselskapet Vesta Dato xx.xx.1924     Navneendring Forsikringsaktieselskapet Vesta Dato xx.xx.1945 Fusjonert med Flere selskaper i Den store Bergensfusjonen Dato 25.05.1966 Navneendring Vesta-gruppen A/S Dato 01.01.1984 Virksomheten overført til A/S Norske Assuranceunion Dato 01.01.1984 Navneendring Skadeforsikringsselskapet Vesta A/S Dato 01.01.1984 Fusjonert med Vesta-gruppen AS […]

Les mer ·

SPARESELSKAPET

SPARESELSKAPET Opprinnelig navn Garanti-Aktieselskapet Norsk Spare Selskap Stiftet 11.09.1920 Navneendring Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap Dato 15.10.1937 Navneendring LIV- NOR A.S Dato 20.01.1981 Navneendring ALFA Livsforsikring A.S Dato 01.01.1990 Navneendring NOR Forsikring A.S. Dato 15.03.1996 Fusjonert med Livsforsikringsselskapet Gjensidige A/S Dato 22.06.1999 Navneendring Gjensidige NOR Spareforsikring A/S Dato 22.06.1999 Status Opphørt som følge av fusjonen   […]

Les mer ·

VIKING

VIKING Opprinnelig navn A/S Forsikringsselskabet Viking Stiftet 04.12.1911 Navneendring Storebrand Øst A/S, Oslo Dato 10.01.1987 Fusjonert med Storebrand Dato 20.11.1968 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring A/S Dato 01.01.1990 Opphørt Søm følge av fusjonen Dato   1911 A/S Forsikringsselskabet Viking ble stiftet 4.12. som et rent sjøforsikringsselskap etter at den nye Lov om Forsikringsselskaper var vedtatt. Den […]

Les mer ·

GLASFORSIKRINGEN

  GLASFORSIKRINGEN   Opprinnelig navn Christiania Huseierforenings gjensidige Speilglas-Forsikrings-Selskab Stiftet 16.01.1885 Navneendring Kristiania gjensidige Glasforsikringsselskab (”Glasforsikringen”) Dato xx.xx.1904 Navneendring Oslo gjensidige Glasforsikringsselskab Dato 01.01.1925 Status Oppløst etter avvikling av virksomheten Dato xx.xx.1989 1884 Allerede i 1867 var det et tysk selskap som erklærte seg villig til å forsikre speilglassvinduer  i Norge mot ”ituslagning”. Danske Prudentia opererte i de […]

Les mer ·

Eidsvoll

EIDSVOLL Opprinnelig navn Forsikrings Aktieselskapet Eidsvold Stiftet 10.10.1917 Navn endret til Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll Dato xx.xx.1934 Fusjonert med Forsikringsselskapet Norge A/S Dato 12.11.1975 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato   1917 Selskapet ble stiftet 10.10. med en aksjekapital på 1,5 mill. kr., hvorav halvparten innbetalt. Eidsvoll kan derfor regnes som et av de mange såkalte 1917-selskapene, som […]

Les mer ·