Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2017

Hem

Du finner hele utgaven på www.nft.nu. Her kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene. Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler, hvorav 4 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Av Kari Mørk, Sjefaktuar skadeforsikring, Finans Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15,7 milliarder kroner før skattekostnad for 2016. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 85 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising. I 2016 var erstatningene for vannskader i private boliger høyere enn brannerstatningene, noe som er svært uvanlig.

Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

Av Fredrik Haugen, partner i Actecan og Sissel Rødevand, partner i Actecan

Etter pensjonsreformen i 2011 kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går også an å jobbe ved siden av uten å få avkortet pensjonen. Dermed kan årene fra 62 til 67 år bli en «gullalder» for de som får pensjon samtidig som de jobber.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2016

Av Randi Mørk, Fagsjef, Finans Norge

Innskuddsbasert tjenestepensjon har etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 blitt den foretrukne tjenestepensjonsordningen i privat sektor i Norge, og ved utgangen av 2016 var nesten 1,3 millioner private arbeidstakere omfattet av slike pensjonsordninger.

Status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015 og 2016

Av Fredrik Haugen, partner i Actecan og Sissel Rødevand, partner i Actecan

Det er for tidlig å si noe om effekten på uførhet av de nye reglene om utbetaling til uføre, men endringene kan uansett sies å spare arbeidsgivere for premie. I kommunal sektor er soliditeten økt på grunn av endringen. I denne artikkelen gis det en kort status for innføring av nye ytelser til uføre i Norge i 2015-2016.

Øvrige artikler i denne utgaven:

Löf utnyttjar statistiken i förebyggande arbete

3D PRINT – hvad har det med forsikring at gøre?

Är svensk ömsesidig försäkring unik?

Utbildningen som skräddarsyr för branschen

Rapport från Frankfurt – Europas nya finanshuvudstad?

Går vi mot ett otryggare Sverige?

Hur förbereder sig försäkringsföretagen för framtidens hot och risker?

Skroll til toppen