Nordisk Forsikringstidsskrift

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) utgis av forsikringsforeningene i Danmark, Sverige og Norge i felleskap, og ble startet i 1921. Det publiseres på web og kommer ut med 4 nummer hvert år – normalt i mars, juni, oktober og desember. Tidsskriftet styres av en redaksjon med et medlem fra hvert land. Ansvarlig utgiver er den svenske forsikringsforeningen. Du finner NFT på www.nft.nu. Fra og med nr. 4/2014 er det laget versjoner for hvert enkelt land – den norske versjonen finner du på http://www.nft.nu/nb

På nettsiden finner du også et søkbart arkiv som omfatter alle utgaver fra og med 1992.

Våre medlemmer får et nyhetsbrev hver gang en ny utgave foreligger, bl.a. med oversikt over nye norske artikler.

Artikler med norsk forfatter eller medforfatter i 2011, 2012, 2013 og 2014 er:
(Klikk på tittelen for å lese artikkelen)

Nr 1/2014

Nr. 2/2014

Nr. 3/2014

Nr. 4/2014

*******************************

 Nr. 1/2013

Nr. 2/2013:

Nr. 3/2013:

Nr. 4/2013:

Klikk på titlene for å lese de to artiklene. Oversikt over samlige 10 artikler finner du på bladets forside – klikk her: http://www.nft.nu/

**************************

Nr. 4/2012:

Nr. 3/2012:

Nr. 2/2012:

Nr. 1/2012:

*********************

Nr. 1/2011

Nr. 2/2011:

Nr. 3/2011:

Nr. 4/2011:

Alle artiklene leses på www.nft.nu, der du også kan skrive dem ut eller sende dem til en venn. Her finner du også et søkbart arkiv over alle artikler i bladet fra og med 1992 til i dag.

Vil du skrive for NFT – ta kontakt med foreningen på post@forsikringsforeningen.no