Nordisk Forsikringstidsskrift

Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) utgis av forsikringsforeningene i Danmark, Sverige og Norge i felleskap, og ble startet i 1921. Det publiseres på web og kommer ut med 4 nummer hvert år – normalt i mars, juni, oktober og desember. Tidsskriftet styres av en redaksjon med et medlem fra hvert land. Ansvarlig utgiver er den svenske forsikringsforeningen. Du finner NFT på www.nft.nu. Fra og med nr. 4/2014 er det laget versjoner for hvert enkelt land – den norske versjonen finner du på http://www.nft.nu/nb

På nettsiden finner du også et søkbart arkiv som omfatter alle utgaver fra og med 1992.

Våre medlemmer får et nyhetsbrev hver gang en ny utgave foreligger, bl.a. med oversikt over nye norske artikler.

Vil du skrive for NFT – ta kontakt med foreningen på [email protected]

Skroll til toppen