Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2023

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav tre er skrevet av norsk forfatter.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du mer informasjon om de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Av Mohsin Ramani, Partner/Advokat, Lars Albert Jøstensen, Senioradvokat, Stian Ohm Netland, Advokatfullmektig, DLA Piper Norway

Rettspraksis viser at domstolene gjennomgående innvilger lengre betenkningstid for reklamasjonsfristen etter FAL § 4-14 enn tilfellet er for andre rettsområder hvor tilsvarende ordlyd benyttes. I denne artikkelen gjennomgår DLA Pipers forsikringseksperter noe av denne rettspraksisen, og diskuterer bakgrunnen for hvorfor domstolene i enkeltsaker aksepterer lenger reklamasjonstid hos forsikringsselskapene.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2022

Av Randi Mørk, Fagsjef, Finans Norge

Det ble i 2022 innbetalt i overkant av 134 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. I artikkelen gis en gjennomgang av trender og markedsutviklingen i livsforsikringsmarkedet i Norge.

Skadeforsikring i Norge 2022 – tilbake til før-koronatid?

Av Kari Mørk, Sjefaktuar skadeforsikring, Finans Norge

I denne artikkelen gis det en gjennomgang av det norske skadeforsikringsåret 2022. Du kan lese nærmere om skadeutviklingen og marked- og premieutviklingen.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Digitaliseringen behöver avmystifieras
Underwriting with alternative data
Konsumentbyrån jämför försäkringar ur ett hållbarhetsperspektiv
Dags för rätt båtförsäkring
Årsmöteskonferens mot bakgrund av en osäker omvärld
Tiotusen steg för nätverkande
Dansk forsikring får efter 25 år ”sin egen” forsikringslov tilbage
Skroll til toppen