Konferanser

Fremtidige og avholdte konferanser i regi av Den Norske Forsikringsforening

Forsikringskonferansen 2024

Dato: 30. januar 2024

Forsikringskonferansen 2024 ble holdt 30. januar i Vika Atrium Konferansesenter i Oslo. Møteleder Tom Staavi, Finans Norge. Invitasjon ble sendt ut til alle medlemmers epostadresser 6. desember. Programposter: Kl. 09:00: Velkomst ved styreleder Vegard Stenersen, Den norske Forsikringsforening Velkomst fra styreleder Kl. 09:15 – 10:15 Nye regler for bufferfond i livsforsikring. Til gunst for hvem? […]

Forsikringskonferansen 2024 Les mer »

Forsikringskonferansen 2022 – digital

Dato: 25. januar 2022

Forsikringsforeningen gjennomførte den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 25. januar. Konferansen hadde 150 påmeldte deltakere og ble gjennomført digitalt. Vi fikk blant annet høre interessante innlegg og debatter om status og forventninger til pensjonspolitikken, offentlig tjenestepensjon og konkurransesituasjonen, EU-taksonomi, mobilitet og morgendagens forsikringsselskap. Forsikringsprisen 2022 ble tildelt Stine Neverdal.

Forsikringskonferansen 2022 – digital Les mer »

Forsikringskonferansen 2021

Dato: 13. april 2021

Forsikringsforeningen arrangerte den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 13.april. Vi fikk høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen.

Forsikringskonferansen 2021 Les mer »

Forsikringskonferansen 2020

Dato: 28. januar 2020

Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28. januar på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
Du får høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Forsikringskonferansen 2020 Les mer »

Helseforsikring

Dato: 12. september 2018

Den norske Forsikringsforening arrangerte en konferanse om helseforsikring 12. september 2018. Presentasjonene som ble vist på konferansen er lagt ut hjemmesiden.

Helseforsikring Les mer »

Forsikringskonferansen 2018

Dato: 30. januar 2018

Temaene for årets konferanse var Insurtech og Egen pensjonskonto. I tillegg ga mangeårig leder av Banklovkommisjonen, Erling Selvig, et tilbakeblikk på utviklingslinjer på forsikrings- og pensjonsområdet. Du finner presentasjonene her.

Forsikringskonferansen 2018 Les mer »

Forsikringskonferansen 2017

Dato: 24. januar 2017

Temaene for Forsikringskonferansen 2017 var «Egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon» og «Cybercrime og forsikring». I tillegg fikk vi høre tidligere direktør i Finanstilsynet Bjørn Skogstad Aamo fortelle fra sin bok «Læring fra kriser». Her finner du mer informasjon om programmet og presentasjonene til de ulike innlederne.

Forsikringskonferansen 2017 Les mer »

Forsikringskonferanse 2016

Dato: 26. januar 2016

Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus i Oslo 26. januar, med 170 deltakere. Temaene på konferansen var «Ny offentlig tjenestepensjon» og «Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?». Dessuten ble Årets Forsikringspris delt ut for andre gang. Nedenfor finner du mer om prisutdelingen og presentasjonene som ble vist på konferansen. Årets forsikringspris […]

Forsikringskonferanse 2016 Les mer »

Skroll til toppen