Konferanser

Fremtidige og avholdte konferanser i regi av Den Norske Forsikringsforening

Dato: 30. januar 2024

Forsikringskonferansen 2024

Forsikringskonferansen 2024 ble holdt 30. januar i Vika Atrium Konferansesenter i Oslo. Møteleder Tom Staavi, Finans Norge. Invitasjon ble sendt ut til alle medlemmers epostadresser 6. desember. Programposter: Kl. 09:00: Velkomst ved styreleder Vegard Stenersen, Den norske Forsikringsforening Velkomst fra styreleder Kl. 09:15 – 10:15 Nye regler for bufferfond i livsforsikring. Til gunst for hvem?

Forsikringskonferansen 2024 Les mer »

Dato: 25. januar 2022

Forsikringskonferansen 2022 – digital

Forsikringsforeningen gjennomførte den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 25. januar. Konferansen hadde 150 påmeldte deltakere og ble gjennomført digitalt. Vi fikk blant annet høre interessante innlegg og debatter om status og forventninger til pensjonspolitikken, offentlig tjenestepensjon og konkurransesituasjonen, EU-taksonomi, mobilitet og morgendagens forsikringsselskap. Forsikringsprisen 2022 ble tildelt Stine Neverdal.

Forsikringskonferansen 2022 – digital Les mer »

Dato: 13. april 2021

Forsikringskonferansen 2021

Forsikringsforeningen arrangerte den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 13.april. Vi fikk høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen.

Forsikringskonferansen 2021 Les mer »

Dato: 28. januar 2020

Forsikringskonferansen 2020

Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28. januar på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
Du får høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Forsikringskonferansen 2020 Les mer »

Dato: 12. september 2018

Helseforsikring

Den norske Forsikringsforening arrangerte en konferanse om helseforsikring 12. september 2018. Presentasjonene som ble vist på konferansen er lagt ut hjemmesiden.

Helseforsikring Les mer »

Dato: 30. januar 2018

Forsikringskonferansen 2018

Temaene for årets konferanse var Insurtech og Egen pensjonskonto. I tillegg ga mangeårig leder av Banklovkommisjonen, Erling Selvig, et tilbakeblikk på utviklingslinjer på forsikrings- og pensjonsområdet. Du finner presentasjonene her.

Forsikringskonferansen 2018 Les mer »

Dato: 24. januar 2017

Forsikringskonferansen 2017

Temaene for Forsikringskonferansen 2017 var «Egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon» og «Cybercrime og forsikring». I tillegg fikk vi høre tidligere direktør i Finanstilsynet Bjørn Skogstad Aamo fortelle fra sin bok «Læring fra kriser». Her finner du mer informasjon om programmet og presentasjonene til de ulike innlederne.

Forsikringskonferansen 2017 Les mer »

Skroll til toppen