Forsikringskonferansen 2019

29. januar 2019

Velkommen til Forsikringskonferansen 2019

Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 29. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.00Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo.

Du får høre interessante innlegg og debatter om trender, både samfunnstrender og trender innen forsikring. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Her kan du melde deg på konferansen!

Du vil møte mange gode innledere:

 • Ole Petter Nyhaug, kreativ leder og partner, Opinion
 • Geir Olsen, statssekretær, Finansdepartementet
 • Jon Holtan, adm. direktør, SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • Jørn Gisvold, styreleder, ForsikringsMeglerne/Adm. direktør, Söderberg & Partners Norge
 • Marianne Sundvall, leder produkt og pris, Fremtind
 • Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet, Storebrand
 • Torstein Ingebretsen, CEO, Gjensidige Pensjonsforsikring
 • Asbjørn Erdal, daglig leder, Duvi
 • Bjørn Erik Sættem, spareøkonom, Nordnet
 • Jostein Ese, partner, Arctic insurance
 • Anette Brown, Director Multinationals, Aon Norway
 • Carry Solie, Fagansvarlig pensjon i bedriftsmarkedet, Storebrand
 • Erik Stavne Stubsjøen, business developer, DNB
 • Beate Fahre, BeateFahre AS

Trender i samfunnet

Kreativ leder i Opinion, Ole Petter Nyhaug, innleder om pågående og kommende trender i samfunnet og hvordan disse kan få konsekvenser for forsikringsnæringen.

Trender i skadeforsikring

 

Vi får spennende innlegg om pågående og kommende trender som digitalisering/robotisering, klimautfordringer, økt konkurranse fra ulike internasjonale aktører, samt nye nasjonale aktører.  Hva vil disse trendene kunne bety for fremtidens skadeforsikringsnæring?

Vi får også innlegg om status for innføringen av trafikkforsikringsavgift.

Trender i livsforsikring og pensjon

     

I desember 2018 la regjeringen et forslag til regler for Egen pensjonskonto i privat tjenestepensjon. Det ligger dermed an til at den enkelte snart skal kunne flytte og samle pensjonskapital fra tidligere tjenestepensjonsordninger og kapital fra ordningen vedkommende er aktivt medlem av til en selvvalgt pensjonskonto. Vi får blant annet høre hvordan selskaper med både stor og liten markedsandel i dag tror innføringen av pensjonskonto vil påvirke fremtidens private tjenestepensjonsmarked.

  

Vi vil videre få innlegg om andre trender i livsforsikring og pensjon, herunder internasjonale trender og hvordan pensjonsreformen har påvirket individers sparemønster.

Program

Konferansen ledes av Beate Fahre.

09.00 Velkommen til Forsikringskonferansen 2019

Styreleder i Den norske Forsikringsforening, Leif Osland, Direktør, Finans Norge

09.05 Trender i samfunnet

Ole Petter Nyhaug, kreativ leder og partner, Opinion

09.40 Trender i skadeforsikring

Jørn Gisvold, styreleder, ForsikringsMeglerne/Adm. direktør, Söderberg & Partners Norge

10.00 – 10.20 Pause

Jon Holtan, adm. direktør, SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Marianne Sundvall, leder produkt og pris, Fremtind

11.00 Forsikringsprisen 2019

11.15 Trender i livs- og pensjonsforsikring

Egen pensjonskonto

Geir Olsen, statssekretær, Finansdepartementet

11.30 Lunsj

12.30 Trender i livs- og pensjonsforsikring, forts.

Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet, Storebrand

Torstein Ingebretsen, CEO, Gjensidige Pensjonsforsikring

Asbjørn Erdal, daglig leder, Duvi

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom, Nordnet

Jostein Ese, partner, Arctic insurance

Debatt om innføringen av egen pensjonskonto

13.30 – 13.55 Pause
Andre trender i livs- og pensjonsforsikring

Anette Brown, Director Multinationals, Aon Norway

Carry Solie, fagansvarlig pensjon i bedriftsmarkedet, Storebrand

Erik Stavne Stubsjøen, business developer, DNB

15.00 Konferansen avsluttes

Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 24. januar 2019

Priser:

Medlem av Den norske Forsikringsforening: kr 2 950

Ikke medlem: Kr 3 300

Alle priser er ekskl. mva.

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kommentarene er lukket