Helseforsikring

12. september 2018

Velkommen til konferanse om helseforsikring

Den norske Forsikringsforening inviterer til konferanse om helseforsikring 12. september 2018 kl. 09.00 til ca. kl. 15.30 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

Her kan du melde deg på konferansen!

Programmet for konferansen er under utarbeidelse. Denne siden vil bli oppdatert etter hvert som innlederne kommer på plass.

Ordstyrer for konferansen blir Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom, Storebrand

Konferansen vil ta opp følgende temaer:

Helseforsikring i Norden

Innledere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland vil gi en oversikt over helseforsikringsmarkedet i eget land. Hvilke produkter selges i de ulike landene, hvilken utbredelse har produktene, hvordan er forholdet mellom helseforsikring og det offentlige helsevesenet i ulike land, mv. Videre får vi høre en forskers syn på hvorfor er det er forskjeller på helseforsikring i de nordiske landene.

Bekreftede innledere:

Tone Hjulstad, Direktør for industrimarked, Tryg Forsikring

Karina Ransby, Underdirektør, Forsikring & Pension

Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia

Oddvar Martin Kaarbøe, Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Virker helseforsikring?

Vi får presentert siste nytt fra forskningsfronten om hvorvidt det er slik at helseforsikring bidrar til å senke sykefraværet i norske bedrifter. Videre vil NHO som bedrifts-Norges representant orientere om hvilket syn de har på helseforsikringer.

Bekreftede innledere:

Oddvar Martin Kaarbøe, Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Kristine Flaatten, Rådgiver, NHO

Forbrukerrådet kaster terning på privat helseforsikring

Forbrukerrådet vil orientere om en sammenlikning av private helseforsikringsprodukter de har fått utført. Videre vil to av selskapene som har blitt vurdert kommentere og debattere undersøkelsen med Forbrukerrådet.

Bekreftede innledere:

Ann Kristin Vie, Fagdirektør, Forbrukerrådet

Debatten ledes av Tom Staavi, Informasjonsdirektør, Finans Norge.

Digitalisering i helseforsikring

Hvordan har digitaliseringen påvirket helseforsikring til nå, og hva vil skje i fremtiden. Vil digitaliseringen først og fremst ha betydning for forsikringsselskapenes måte å kommunisere med kundene, eller vil den også ha betydning for hvordan selskapene prissetter produkter og hvilke produktløsninger de vil tilby? Og hvilke utfordringer kan digitaliseringen føre med seg sett fra Datatilsynets ståsted?

Bekreftede innledere:

Catharina Nes, Fagdirektør, Datatilsynet

Lars Henrik Mariero, Product Manager Health, If

 

Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 9. september 2018

Priser (alle priser er ekskl. mva):

Medlem av Den norske Forsikringsforening: kr 2 450

Ikke medlem: Kr 2 700

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kommentarene er lukket