Dato: 30. januar 2018

Forsikringskonferansen 2018

Velkommen til Forsikringskonferansen 2018

        

Forsikringsforeningens Forsikringskonferansen ble arrangert tirsdag 30. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.15 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo.

Temaene for årets konferanse var Insurtech og Egen pensjonskonto. I tillegg ga mangeårig leder av Banklovkommisjonen, Erling Selvig, et tilbakeblikk på utviklingslinjer på forsikrings- og pensjonsområdet.

Insurtech

Insurtech, digitalisering innen forsikringsnæringen, har blitt et moteord. Men hva betyr egentlig digitalisering, og hvilke muligheter og utfordringer vil digitaliseringen kunne gi forsikringsnæringen? På konferansen vil du få høre hvordan flere forsikringsselskaper jobber med digitalisering og hvordan de tror digitaliseringen kan påvirke næringen i tiden som kommer. I tillegg vil vi få høre om trender internasjonalt og om digitaliseringen kan føre til økt konkurranse fra utenlandske aktører.

Egen pensjonskonto

Finansdepartementet har foreslått at arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon skal kunne samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto. På konferansen vil departementet presentere forslaget, vi vil få kommentarer fra NHO og LO, og representanter for forsikringsnæringen vil gi sine vurderinger av departementets forslag og hva egne pensjonskontoer kan komme til å bety for bety for finansnæringen, ansatte og næringslivet. Vil slike kontoer for eksempel gi lavere kostnader? Og vil det bli færre eller flere tilbydere av pensjon dersom egen pensjonskonto blir innført?

Program

09.00 Velkommen til Forsikringskonferansen 2017

Styreleder i Den norske Forsikringsforening, Leif Osland, Finans Norge

09.05 Insurtech

Sesjonen ledes av Sissel Bjaanæs, Informasjonsdirektør, KLP.

Jostein Dalland, Konserndirektør Digital Forretningsutvikling, Storebrand

Cathrine Holter Saxebøl, Leder kundeopplevelse, Gjensidige Pensjonsforsikring

Rune Smådal, Leder for Produkt Norge, If

10.10 – 10.30 Pause

Arne Mjøs, Adm.direktør, Itera

10.50 Forsikringsprisen 

11.00 Utviklingslinjer på forsikrings- og pensjonsområdet

Erling Selvig, professor emeritus Universitetet i Oslo, leder av Banklovkommisjonen

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 Egen pensjonskonto

Sesjonen ledes av Alexandra Plahte, Seniorrådgiver og Leder Pensjon, Gabler Steenberg & Plahte AS

Geir Olsen, Statssekretær, Finansdepartementet

Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør Pensjon og forsikring, NHO

Eystein Gjelsvik, samfunnsøkonom, LO

13.40 – 14.05 Pause

Geir Holmgren, Konserndirektør Bedriftsmarkedet, Storebrand

Anders Skjævestad, adm.direktør, DNB Livsforsikring

14.55 – 15.15 Debatt om egen pensjonskonto

 

Skroll til toppen