Dato: 24. januar 2017

Forsikringskonferansen 2017

      

Den norske Forsikringsforening arrangerte 24. januar 2017 den årlige Forsikringskonferansen på Hotel Bristol.

Konferansen hadde 164 deltakere. Her finner du deltakerlisten for konferansen. Presentasjonene til de ulike innlederne finner du under «program» under.

Temaene for Forsikringskonferansen 2017 var:

Egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon

En interdepartemental arbeidsgruppe la 15. desember frem en utredning om mulige tilpasninger i regelverket for tjenestepensjon i privat sektor, der det vurderes om arbeidstakere bør få adgang til å opprette en personlig pensjonskonto, om arbeidstakere skal kunne foreta individuell tilleggssparing i tjenestepensjonsordninger og diverse spørsmål knyttet til håndtering av pensjon ved jobbskifte. Vi vil få presentert rapporten og få kommentarer fra sentrale aktører i forsikringsnæringen. Videre blir det debatt om rapporten mellom NHO og LO, samt en debatt om behov for egen pensjonssparing.

Cybercrime og forsikring

Ifølge «Risiko 2016 – En vurdering av sårbarheter og risiko i Norge», en rapport om sikkerhetstilstanden fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det stor risiko forbundet med IKT-angrep og annen spionasje i årene fremover. Cybercrime påvirker også den norske finansnæringen, som i stadig større grad knytter virksomheten sin opp mot internett. I denne sesjonen vil vi få høre om trender innenfor cybercrime og den generelle sikkerhetstilstanden fra NSM. Videre vil vi få høre om hvilke utfordringer finansbransjen, med særlig vekt på forsikringsselskaper, møter i dag og hvilke utfordringer de vil kunne stå overfor i tiden som kommer.

I tillegg vil du få høre tidligere direktør i Finanstilsynet Bjørn Skogstad Aamo fortelle fra sin bok «Læring fra kriser».

PROGRAM

09.00   Velkommen til Forsikringskonferansen 2017

Ved styreleder i Den norske Forsikringsforening, Leif Osland, Finans Norge

09.05   Egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon

10.10 -10.35 Pause
10.55 Debatt om rapporten
  • Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør Pensjon og forsikring NHO
  • Eystein Gjelsvik, samfunnsøkonom i LO
11.10 Debatt – Behov for egen pensjonssparing
  • Alexandra Plahte, Leder pensjon Gabler Steenberg & Plahte
  • Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Elin Reitan, forbrukerøkonom Nordea

Sesjonen ledes av pensjonsøkonom Knut Dyre Haug, Storebrand

11.30   Lunsj

12.30   Utdeling av Forsikringsprisen 2017

12.40   Viktige utviklingstrekk i norsk forsikring de siste 30 år – basert på boken «Læring fra kriser»

Tidligere mangeårig direktør i Finanstilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, gir oss et utdrag av boken «Læring om kriser» som han ga ut høsten 2016. Boken handler blant annet om hvordan vi kan dra lærdom av tidligere kriser i finansmarkedene, og hvorfor solide og ansvarlige finansinstitusjoner og et velfungerende finansmarked er viktige for økonomi og samfunn.

13.10   Pause

13.30   Digitalisering og cybersikkerhet

Direktør i Finans Norge, Jan Digranes, innleder om digitalisering og cybersikkerhet.

14.00   Cybercrime og forsikring

Sesjonen ledes av kommunikasjonssjef Stine Neverdal, Finans Norge

15.30   Avslutning

Skroll til toppen