Dato: 26. januar 2016

Forsikringskonferanse 2016

Konferansen ble avviklet i Ingeniørenes Hus i Oslo 26. januar, med 170 deltakere. Temaene på konferansen var «Ny offentlig tjenestepensjon» og «Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?». Dessuten ble Årets Forsikringspris delt ut for andre gang. Nedenfor finner du mer om prisutdelingen og presentasjonene som ble vist på konferansen.

Årets forsikringspris 2015 ble tildelt Kristian Trosdahl

Prisvinner Kristian Trosdahl og styreleder i Forsikringsforeningen Leif Osland
Prisvinner Kristian Trosdahl og styreleder i Forsikringsforeningen Leif Osland

Kristian Trosdahl var en av flere kandidater som var nominert av Forsikringsforeningens medlemmer. Vinneren ble utpekt av foreningens styre, som ved avgjørelsen la styret vekt på Trosdahls fremragende arbeid som adm. leder for Forsikringsforeningen i rundt 13 år fram til 1. september 2015. Trosdahl har også gjort en stor innsats for forsikringshistorien og hans sentrale rolle i Forsikringshistorisk Forum i en årrekke ble også framhevet. Trosdahl har videre vært redaktør for Nordisk Forsikringstidsskrift i over 10 år, og han har lagt ned en betydelig innsats for undervisning i forsikring ved Forsikringsakademiet, som nå er en del av Handelshøyskolen BI. Her har han har vært kursansvarlig for en rekke forsikringskurs, samt arrangert spesialseminarer om ulike temaer innen forsikring. Han har forelest om forsikring og skrevet lærestoff til BIs forsikringskurs, til AFR og til Skadeforsikringsselskapenes godkjennelsesordning GOS. Om noen måneder planlegger Trosdahl å utgi boken ”Hovedtrekk fra norsk forsikrings historie 1900-2000”.

 Presentasjoner vist på konferansen

Her er foilsettene som ble vist på konferansen:

Ny offentlig tjenestepensjon

Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?

 

Skroll til toppen