Forsikringsprisen 2019 til Marianne Sundvall

Prisvinner Marianne Sundvall mottok Forsikringsprisen fra styreleder Leif Osland.

Forsikringsprisen 2019 går til Marianne Sundvall. Prisen ble delt ut på Forsikringskonferansen som gikk av stabelen 29. januar. Vi gratulerer!

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Juryen har valgt å tildele Forsikringsprisen til en person som har vært en pådriver og som har stått i spissen for en av de største endringene i norsk bilforsikring de senere år. Prisvinneren er styreleder i Trafikkforsikringsforeningen og har bidratt sterkt i arbeidet med å innføre Trafikkforsikringsavgiften.

Innføringen av Trafikkforsikringsavgiften, som har erstattet den tidligere årsavgiften for motorkjøretøy, sparer det offentlige for store summer og er en langt mer fleksibel løsning for forsikringstakere og bileiere. Innføring av en gebyrordning overfor uforsikrede kjøretøy har ført til at flere bileiere forsikrer seg. Antall uforsikrede kjøretøy har blitt redusert fra 111 000 1. januar 2018 til 38 000 1. januar 2019, og gamle, trafikkfarlige kjøretøy vrakes – noe som medfører store besparelser for selskapene og samfunnet.

Prisvinneren har tatt et særskilt ansvar for å finne gode løsninger for innføringen av den nye avgiften gjennom proaktivt samarbeid og dialog med myndigheter og mellom forsikringsselskapene. Hun har også bidratt i utviklingen av en ny TFFAutoløsning, som er en tjeneste for håndtering av alle skadeforsikringsselskapenes informasjon om forsikringsforhold på motorvogner. Også dette har vært en stor endring for forsikringsselskapene, med økt datakvalitet og mulighet for digitalisering av selskapenes back office-prosesser, og med bedre kundeopplevelser.

Som styreleder for Trafikkforsikringsforeningen har prisvinneren vist tydelig og konstruktivt lederskap for å finne løsninger til beste for samfunnet, myndigheter, forsikringsselskaper og ikke minst kundene. 

Vi gratulerer årets prisvinner: Marianne Sundvall, som til daglig er leder for produkt og pris i Fremtind.

 

Skroll til toppen