Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2019

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 10 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav 3 skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Fleksibel pensjon – når skal uttaket starte?

Av Jørn Handal, Spesialrådgiver, KLP

Med pensjonsreformen ble det mulig å kombinere pensjon fritt med arbeid fra 62 år. Pensjonen blir justert etter uttaksalder, slik at samlet utbetalt pensjon over livsløpet skal bli det samme ved tidlig som ved et senere uttak. Skal jeg starte uttaket av pensjon nå eller vente, har dermed blitt et spørsmål som de fleste som fyller 62 år i Norge må stille seg. Med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir fleksibelt pensjonsuttak innført også i denne ordningen. Sammen med komplekse overgangsregler vil dette medføre et stort behov for informasjon og veiledning. I denne artikkelen blir det sett på hva som bør avgjøre når uttaket skal starte.

Kampen mot uforsikrede kjøretøy – dagsgebyr

Av Roger Stenseth, Seksjonsdirektør, Trafikkforsikringsforeningen

Myndighetene i Norge foreslo i 2014 at årsavgiften skulle avvikles og erstattes med avgift på trafikkforsikringer. Forsikringsselskapene skulle kreve inn avgiften fra sine kunder. Trafikkforsikringsavgiften ville i snitt bli 60 % høyere enn det trafikkforsikringen alene utgjorde. Forsikringsbransjen påpekte at avgiftsomleggingen med stor sannsynlighet ville øke antall uforsikrede. Myndigheten var lydhøre overfor bransjens forslag, og Stortinget vedtok enstemmig at gebyr på uforsikrede kjøretøy skulle innføres sammen med trafikkforsikringsavgiften i 2018. Trafikkforsikringsforeningen (TFF) fikk oppgaven med å følge opp de uforsikrede.

«Egen pensjonskonto» vil kunne forandre markedet for tjenestepensjon i Norge fra 2021

Av Sissel Rødevand, Partner, Actecan, og Fredrik Haugen, Partner, Actecan 

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere skal «tvangsflyttes» til innskuddspensjonsordningen til nåværende arbeidsgiver. Den enkelte kan motsette seg dette, og skal også kunne be om at sparingen i innskuddsordningen hos arbeidsgiveren skal kunne skje hos en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren har.

 

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Årligt pris för nytänkande i utvecklingsländer

Hvad betyder Brexit umiddelbart for de danske forsikringsselskaber?

Med siktet inställt på goda kundupplevelser

Tumma inte på rättssäkerheten – det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser

Det tog godt 5 år at genopbygge Dehns Palæ i København efter en omfattende brand

Håller hemlarm tjuven borta?

Trygga pensioner i en tid med osäkerhet

Skroll til toppen