Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2019

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 12 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav 3 skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Av Randi Mørk, Fagsjef, Finans Norge

Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2017 var innbetalt premie på 93 milliarder kroner. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 81 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 82 milliarder kroner.

Skadeåret 2018 i Norge – snørik vinter, tørr sommer og våt høst

Av Kari Mørk, Sjefaktuar skadeforsikring, Finans Norge

I følge innrapporterte tall til SSB, viser foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper et samlet overskudd på litt under 9 milliarder kroner før skattekostnad for 2018. Dette er nesten en halvering av resultatet fra 2017. Reduksjonen skyldes at både skadeprosenten og kostnadsprosenten har økt.

Forsikringssvindel – et samfunnsproblem

Av Harald Bjerke, Fagsjef forsikring, Finans Norge 

Forsikringsnæringen i Norge utbetalte erstatning for nærmere 100 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en utbetaling på 273 millioner kroner daglig! Å forvalte et slikt beløp er et enormt ansvar og medfører store forpliktelser – Likevel er det årlig et stort antall mennesker som svindler selskapene og stjeler fra felleskapet.

 

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Ny terrorforsikringsordning i Danmark

Unik modell i Västerås för riskhantering

Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990–2016

Robotar i fokus på Försäkringsföreningens årsmöte

Hur förändras försäkringsbranschen internationellt?

Brexit idag – Brexit imorgon – bara frågor – inga svar

Iakttagelser från en studieresa till New York

Vad händer på pensionsmarknaden?

 

 

Skroll til toppen