Morten Gjelstad ny adm.leder i Forsikringsforeningen fra 1. september

Den 1. september overtar Morten Gjelstad som adm.leder i Den norske Forsikringsforening. Gjelstad er daglig leder i Pensjonsrådgiver.no, som tilbyr rådgivning, kurs og konsulenttjenester på pensjonsområdet. Han vil utføre vervet som adm.leder i Forsikringsforeningen ved siden av sitt daglige virke i Pensjonsrådgiver.no.

Gjelstad har ellers erfaring fra Statens pensjonskasse og KLP i ulike fag- og lederroller, og har vært medlem av Forsikringsforeningen i en årrekke.

Skroll til toppen