Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2019

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 7 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav 2 skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].
Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

Av Morten Gjelstad, Daglig leder, pensjonsrådgiver.no

Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet. Denne artikkelen ser nærmere på om ny offentlig tjenestepensjon vil bidra til at pensjonssystemet blir enklere å forstå.

Nordic insurtech: the 1st wisps of disruption

Av Sameer Datye, Head of Business Development, Insurance & Wealth Management, Tieto

There is absolutely no doubt that the tag of insurtech is rather hot in the investment world. In H1 2019 itself there is more investment on insurtech deals than the whole year 2017. There appears to have been no peaking-out or slowing down over the last 4-5 years! This article has the authors reflection and insights on the constituents of insurtech, a snapshot of the Nordic insurtech situation and the prospects in the near future.

 

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Brandskyddsföreningen firar 100 år

Balans mellan bekvämlighet och säkerhet

EIOPA foreslår garantifonde på forsikringsområdet

EU och hållbarhetsfrågorna

Hur påverkar tekniken vårt samhälle?

 

Skroll til toppen