Nominer din kandidat til Forsikringsprisen

Forsikringsforeningen deler hvert år ut Forsikringsprisen til en person som har gjort en spesiell innsats for norsk forsikringsnæring. Prisen utdeles på Forsikringskonferansen 25. januar 2022.

Prisen er på kr 20 000, og tildeles en person som gjennom året 2021 har gjort en spesiell innsats til beste for norsk forsikringsnæring. Ved tildelingen vil det bli lagt vekt på at vinneren ved sin innsats har fremmet Forsikringsforeningens formål ved å:

  • Arbeide for en sunn utvikling av forsikringsnæringen i Norge
  • Behandle emner av forsikringsmessig art ved foredrag, diskusjoner eller på annen måte
  • Å utgi eller medvirke til utgivelse av publikasjoner om forsikringsemner
  • Fremme godt samarbeid mellom foreningens medlemmer, med andre forsikringsforeninger i Norge og med de øvrige nordiske forsikringsforeninger om felles interesser

Det er åpent for alle, også personer som ikke arbeider i forsikringsnæringen, å nominere kandidater til prisen. Det er ikke noe krav at den nominerte er ansatt i forsikringsselskap, meglerforetak eller annen virksomhet knyttet til forsikringsnæringen.

Det er styret i Den norske Forsikringsforening som vurderer kandidatene og utpeker vinneren.

Nominasjonsfrist: 10. november 2021

Her kan du nominere din kandidat!

Skroll til toppen