Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2019

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 11 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav 2 er skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Samtykke og behandlingsgrunnlag for helseopplysninger 

Av Roy Johansen, advokat, Frende

Artikkelen drøfter hvorvidt samtykke kan være behandlingsgrunnlag for helseopplysninger som er nødvendig å behandle for å kunne inngå en forsikringsavtale som krever helsevurdering.

Artikkelen er et bearbeidet sammendrag av et par kapitler i ny bok om behandling av kundeopplysninger i forsikring i lys av GDPR og taushetsplikt.

Næringslivsforsikringer

Av Roger Loen

Artikkelen omhandler hvorfor og hvordan bedrifter bør ha et bevisst forhold til risiko og risikohåndtering.

Loen er forfatter av boken «Forsikringer» som utkom i desember 2019.

Øvrige artikler i denne utgaven av NFT:

Fyrtioåringen som utmanar

Aktivera outnyttjade resurser för att bygga ett säkert och tryggt samhälle

Aktuelle udviklingstendenser i forsikringsbranchen – nordisk stipendiatkonference

Erfarenheter av de stora skogsbränderna

Erik Théeden: «Vi eftersträvar öppenhet och högt i tak på FI»

Analyse af praksis om anerkendelse af PTSD hos hjemvendte soldater

Sam hjälper till med skadereglering på Folksam

Konsten att bekämpa korruption

Rekordstort deltagande på SCOR Sweden Re:s livförsäkringskonferens

 

 
Skroll til toppen