Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2018

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 12 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav 3 skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Av Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Endelig suksess for individuell pensjonssparing i Norge?

Av Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom, Storebrand

Den 1 november 2017 gikk startskuddet for en kraftig forbedret spareordning for privat sparing til pensjon. Etter to hektiske måneder var 64.000 nye kontrakter inngått med 1.5 milliarder NOK i innskudd i Norge ifølge statistikk fra Finans Norge. Det er grunn til å tro at denne suksessen har fortsatt i 2018. Spørsmålet blir da om Norge endelig har fått en langsiktig og målrettet spareordning for pensjonssparing – eller ikke?

Cybercrime and insurance

Av Marina Silitrari, Consultant, Escali Financial Systems

This article is a report from the 5th Annual Industrial Control Cyber Security European Summit, London. In the conclusions, the author writes that «digital transformation in sync with exponential technology advancements posit an incremental exposing risk for companies, both for the increasing amount of sensitive available information, and the easy accessible opportunities to hack data.

 

Øvrige artikler i denne utgaven:

Hvad skal vi med IDD?

Ny trendrapport pekar på vikten av digital agilitet för försäkringsbolagen

Att styra i ett ömsesidigt bolag

Det ny AB-aftalekompleks – set fra et forsikringsselskabs perspektiv

Liknande utmaningar i Tyskland som i Sverige

Sundhedsforsikringer i de nordiske lande

Muligheder og udfordringer for de ansatte i forsikringsbranchen

Gruppsolvenskapitalkravet och den bolagsrättsliga verkligheten

Hur kan försäkringsbranschen bli en vinnare på digitaliseringen?

Cybercrime and insurance

Skroll til toppen