Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2018

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 10 artikler om aktuelle forsikringsemner, hvorav 3 skrevet av norske forfattere.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over de norske artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Av Beate Fahre, Partner og advokatfullmektig, IBF Legal Advokatfirma AS

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Av Nils Henrik Heen, Advokat, Finans Norge

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft.

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

Av Gry Nergård, Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd?

 

Øvrige artikler i denne utgaven:

Konferens tar pulsen på nordiska marknaden för sjukvårdsförsäkring

Marknadsuppförandetillsyn ─ en avdelning på Finansinspektionen

Årets skogsbrand ─ hur påverkas Länsförsäkringar Jämtland?​

Cyberrisker i en föränderlig värld

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Zürich, Schweiz – Europas näst största finansiella centrum

Skroll til toppen