Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 2/2018

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 15 artikler, hvorav 4 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. På NFTs nettsider kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Av Kari Mørk, Sjefaktuar skadeforsikring, og Roxicca Thirumeny, aktuarvikar, begge Finans Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

Av Randi Mørk, Fagsjef, Finans Norge

I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, en økning på en prosent sammenlignet med året før. Av den totale premien, utgjorde innbetalingene til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor i 2017 om lag 73 milliarder kroner. Dette tilsvarer i overkant av 78 prosent av den totale premien.

Lærdommer fra Silvers undergang

Av Arne Thommessen og Jorge Jensen, Fagdirektør, begge Forbrukerrådet

Silver Pensjonsforsikring AS gikk inn i historien som det første livselskapet i Norge som ble satt under offentlig administrasjon. Selskapets ledelse har forsøkt å plassere skylden hos det de mener er motarbeidende myndigheter, sleipe konkurrenter og unødvendig strenge kapitalkrav. Det er elementer av fakta i Silvers i historiefortelling, men den er selektiv og hopper bukk over ansvaret til de som ledet selskapet inn i undergangen.

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

Av Harald Espeli, Forsker 1, Institutt for rettsvitenskap og styring Handelshøyskolen BI

Sammenbruddet i forhandlingene om tilpasningen av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen under lønnsforhandlingene i 2009 ble innledningen til en stillingskrig mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene. I denne artikkelen gis det historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon ved noen tidligere veiskiller.

 

Øvrige artikler i denne utgaven:

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Förtroende och lojalitet i försäkring

Skroll til toppen