Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 1/2018

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 12 artikler, hvorav 5 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. På NFTs nettsider kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

Av Alexandra Plahte, Seniorrådgiver og Leder Pensjon, Gabler Steenberg & Plahte AS

Alderspensjon kommer som kjent fra tre kilder; folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. Med pensjonsreformen er grunnmuren/grunnpilaren, nemlig alderspensjon fra folketrygden, vesentlig endret. Spørsmålet er hva endringene betyr for den enkelte og – ikke minst – hva det medfører av endringer for de øvrige to pilarene; nemlig pensjonsordningene gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon) og privat sparing.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Av Fredrik Haugen, Partner, Actecan

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte. Partene er LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstakerorganisasjonene skal nå forankre den nye ordningen hos medlemmene. De har frist til 1. juli 2018 med å gi endelig tilbakemelding på om medlemmene støtter ordningen. Artikkelen beskriver hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen.

Penger å spare på skadeforebygging?

Av Eva Jakobson Vaagland, Daglig leder, Skadeforebyggende forum

Trygghet og sikkerhet er viktig for samfunnet, foretak, organisasjoner – og for hver enkelt av oss. Terrorattentat, brann, flom og ras grunnet klimaendringer er noe av det vi frykter mest, men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer de fleste av oss. Det er disse Skadeforebyggende forum (Skafor) er mest opptatt av.

Forsikringsnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet

Av Harald Bjerke, Fagsjef forsikring, Finans Norge Forsikringsdrift

Finansnæringen har i årenes løp utarbeidet en rekke rapporter som beskriver hvilke typer kriminell aktivitet som rammer næringen, dens utvikling og hvordan finansnæringen kan jobbe mot den. Felles for rapportene, enten de er til internt bruk eller er ment for offentligheten, er at de har vært laget for å gi leseren et bilde av hvor viktig innsatsen mot økonomisk kriminalitet er. Kriminalitet koster, og medfører enorme tap for finansnæringen – hvert eneste år.

Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?

Av Sissel Rødevand, Partner, Actecan

Pensjonsrettigheter for personer som har sluttet hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon er blitt en debatt og et «problem» i Norge. Myndighetene foreslår nå en løsning.

 

Øvrige artikler i denne utgaven:

Se regelverken som möjlighet

Building trust in insurance – practical steps we can all take

— Society seems to have put more effort into helping people reach old age than in helping them enjoy it.

Det finns alltid flera sätt att betrakta världen på

Rapport från London – Europas centrum för försäkring även i framtiden?

Brexit – så påverkas försäkringsbranschen

IORP II kan føre til store forandringer i pensionssektoren

Skroll til toppen