Forsikringsprisen 2018

Forsikringsprisen 2018 til Erling Selvig

På Forsikringskonferansen 30. januar tildelte Den norske Forsikringsforening årets Forsikringspris til Erling Selvig.

Det var flere sterke kandidater som var nominert til årets pris. Styret i Forsikringsforeningen, som er jury for Forsikringsprisen, valgte å tildele prisen til Selvig med følgende begrunnelse:

Juryen har valgt å tildele prisen til en person som gjennom en årrekke har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av lovgivningen innenfor forsikrings- og pensjonsområdet.

Prisvinneren har stått bak en betydelig del av gjeldende norsk finans- og selskapslovgivning. Han har ledet Banklovkommisjonen siden 1991, og har gjennom dette arbeidet stått i spissen for utviklingen av en helt ny forsikringsvirksomhetslovgivning, en samlet finanslovgivning, og sentral lovgivning innenfor pensjonsområdet.

Bare på forsikrings- og pensjonsområdet har Banklovkommisjonen fram til 2017 avgitt totalt 14 utredninger (NOU-er). Og så sent som 29. januar 2018 avga Banklovkommisjonen en ny utredning om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. Dette blir visstnok den siste utredningen fra Banklovkommisjonen.

Prisvinneren har også ledet andre lovutvalg på forsikrings- og pensjonsområdet, som blant annet har resultert i lovene om foretakspensjon og innskuddspensjon.

Prisvinneren har også ved en rekke anledninger stilt opp som foredragsholder og deltatt i debatter i Forsikringsforeningens arrangementer.

Vi gratulerer årets prisvinner: Erling Selvig.

Skroll til toppen