Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 4/2017

Hem

En ny utgave av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT) er nå publisert. Tidsskriftet er det eneste nordiske fagtidsskrift for forsikring, og inneholder denne gangen 13 artikler, hvorav 3 av norske forfattere, om aktuelle forsikringsemner. På NFTs nettsider kan du også søke opp artikler fra de siste 20 årene.

Har du en idé til en artikkel i NFT eller har du allerede skrevet noe du tror vil være av interesse for andre – kontakt oss på [email protected].

Nedenfor finner du en oversikt over artiklene i denne utgaven av tidsskriftet.

Analyse av økonomisk kriminalitet i forsikring

Av Vera Sønsthagen, Leder Motor Spesial, Gjensidige

Gjensidige har implementert et system som automatisk scorer alle nyregistrerte skadesaker innen de fleste bransjer, der output er en score som sier noe om sannsynlighet for svindel knyttet til skadesaken. Dette brukes i prosess-styringen i forbindelse med skadeoppgjøret. Gjensidige er nå i gang med å utvikle nye metoder for analyse for prediksjon av sannsynlighet for svindel og økonomisk kriminalitet knyttet til en skadesak.

Reassuransens rolle i samfunnet

Av John Houth Fjellseth, Produktsjef, Eika Forsikring

Et velutviklet forsikringsmarked med høy utbredelse i et samfunn gir uvurderlige fordeler når katastrofer inntreffer. Jo flere mennesker og bedrifter som er forsikret, og jo bredere den økonomiske forsikringsrisikoen er spredt på forsikringsselskap og reassurandører kan være den avgjørende faktoren som gjør at samfunn raskt normaliserer seg og gjenopptar økonomisk vekst etter en katastrofe. Reassuranse er dermed viktig for å avlaste områder rammet av store skader.

Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge

Av Kristian Trosdahl, Handelshøyskolen BI

Forsikringsselskapene i Norge har hatt egen næringsorganisasjon i 80 år. I denne artikkelen gis det et historisk tilbakeblikk på prosessen som førte fram til etableringen av Norske Forsikringsselskapers Forbund i 1937, og noen hovedtrekk av utviklingen videre til dagens Finans Norge, hovedorganisasjon for hele finansnæringen i Norge.

Øvrige artikler i denne utgaven:

Aggregering av kapitalkrav i standardformeln i Solvens II

Vem tar ansvar för helheten i pensionssparandet?

Ethics, Data and Insurance: 4 Developments Worth Watching

Klimaforandringer kræver forberedelse og tilpasning

Uppmärksammade talanger i försäkringsbranschen

Er forbrugerpolitikken forældet?

Ny trendrapport pekar på vikten av innovation och samverkan

Vilken är tjänstepensionens framtid?

60 är det nya 30

Trygga försäkringar i en föränderlig värld

 

Skroll til toppen