Dato: 28. januar 2020

Forsikringskonferansen 2020

 

Forsikringsforeningen arrangerte den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28.januar 2020.

Vi fikk høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto.

Du kan lese mer om vinneren av Forsikringsprisen 2020 og omtale av konferansen fra Finans Norge.

En rekke gode innledere deltok på konferansen:

 • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning
 • Ina Libak, leder, AUF
 • Vegard Einan, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Torbjørn Eika, sjeføkonom, KS
 • Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO
 • Jon Mathias Hippe, direktør for offentlig pensjon, Storebrand
 • Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer, KLP
 • Bente Sverdrup, direktør for bærekraft, Gjensidige
 • Tor Erik Silset, direktør Eiendom & Ansvar Norden, Gjensidige
 • Elin Lunde Sørensen, direktør pensjon, Norwegian Insurance Partner
 • Fredrik Løfsgaard, partner, Arctic Insurance
 • Lars-Erik Eriksen, direktør bedriftsmarkedet, Storebrand
 • Beate Fahre, daglig leder, BeateFahre AS (sesjonsleder)

Bærekraft

I første sesjon satte vi søkelys på fremtidens bærekraftige samfunns- og næringsliv. Hva må til for at vi skal lykkes med omstillingen? Hvordan skal vi komme fra kunnskap til handling og hvem har ansvaret?

Du møttte administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, tidligere finansminister og nåværende leder av CICERO Kristin Halvorsen og Ine Libak som er leder av AUF.

Videre delte ulike forsikringsselskaper hvordan de tenker om bærekraft og selskapenes rolle i utviklingen fremover.

Status pensjonsreform – er vi ferdig?

I andre sesjon så vi nærmere på status for pensjonsreformen i Norge og stilte spørsmålet om vi er ferdige med reformer? Videre fikk vi belyst hvilke utfordringer som ligger foran arbeidstakere og arbeidsgivere på pensjonsområdet i tiden fremover.

Vi møtte blant andre statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet og sjeføkonomene i LO og KS.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innføres fra 2021. Vi tok for oss spørsmålet om hvilke konsekvenser dette produktet vil få får kunder og leverandører og hvordan det vil påvirke meglerrollen? Har markedet endret seg allerede i lys av nytt regelverk som kommer, og hva vil skje i markedet i 2021?

Vi fikk høre hva ulike meglere tenkte og kommentar fra leverandørsiden.

Program

09.00 Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

Styreleder i Den norske Forsikringsforening, Leif Osland, direktør, Finans Norge

Sesjon 1 – Bærekraft – sesjonsleder Jeanett Bergan

09.05 Fremtidens bærekraftige samfunns- og næringsliv

10.10-10.30 Pause

10.30 Kan forsikringsselskapene redde kloden?

11.20 Forsikringsprisen

11.30-12.30 Lunsj

Sesjon 2 – Pensjon – sesjonsleder Beate Fahre

12.30 Status pensjonsreform – er vi ferdig?

13.50- 14.10 Pause

14.10 Egen pensjonskonto 

ca 15:00 Konferansen avsluttes

Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 24. januar 2020

Priser:

Medlem av Den norske Forsikringsforening: kr 2 950

Ikke medlem: Kr 3 300

Alle priser er ekskl. mva.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Skroll til toppen