Forsikringskonferansen 2020

28. January 2020

 

Velkommen til Forsikringskonferansen 2020 

Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.00 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo.

Du får høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Her kan du melde deg på konferansen! 

Du møter mange gode innledere på konferansen:

 • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning
 • Ina Libak, leder, AUF
 • Vegard Einan, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Torbjørn Eika, sjeføkonom, KS
 • Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO
 • Jon Mathias Hippe, direktør for offentlig pensjon, Storebrand
 • Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer, KLP
 • Bente Sverdrup, direktør for bærekraft, Gjensidige
 • Tor Erik Silset, direktør Eiendom & Ansvar Norden, Gjensidige
 • Elin Lunde Sørensen, direktør pensjon, Norwegian Insurance Partner
 • Fredrik Løfsgaard, partner, Arctic Insurance
 • Lars-Erik Eriksen, direktør bedriftsmarkedet, Storebrand
 • Alvhild Hedstein, direktør bærekraft og innovasjon, BAMA Gruppen (sesjonsleder)
 • Beate Fahre, daglig leder, BeateFahre AS (sesjonsleder)

Bærekraft

I første sesjon setter vi søkelys på fremtidens bærekraftige samfunns- og næringsliv. Hva må til for at vi skal lykkes med omstillingen? Hvordan skal vi komme fra kunnskap til handling og hvem har ansvaret?

Du møter administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, tidligere finansminister og nåværende leder av CICERO Kristin Halvorsen og Ine Libak som er leder av AUF.

Videre vil ulike forsikringsselskaper dele hvordan de tenker om bærekraft og selskapenes rolle i utviklingen fremover.

Status pensjonsreform – er vi ferdig?

I andre sesjon ser vi nærmere på status for pensjonsreformen i Norge og stiller spørsmålet om vi er ferdig med reformer? Videre ønsker vi å få belyst hvilke utfordringer som ligger foran arbeidstakere og arbeidsgivere på pensjonsområdet i tiden fremover.

Du møter blant andre statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet og sjeføkonomene i LO og KS.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innføres fra 2021. Vi stiller bl.a. spørsmål om hvilke konsekvenser dette produktet vil få får kunder og leverandører og hvordan det vil påvirke meglerrollen? Har markedet endret seg allerede i lys av nytt regelverk som kommer, og hva vil skje i markedet i 2021?

Du får høre hva ulike meglere tenker og kommentar fra leverandørsiden.

Program

09.00 Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

Styreleder i Den norske Forsikringsforening, Leif Osland, direktør, Finans Norge

Sesjon 1 – Bærekraft – sesjonsleder Alvhild Hedstein

09.05 Fremtidens bærekraftige samfunns- og næringsliv

 • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning
 • Ina Libak, leder, AUF

10.10-10.30 Pause

10.30 Kan forsikringsselskapene redde kloden?

 • Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer, KLP
 • Bente Sverdrup, direktør for bærekraft, Gjensidige
 • Tor Erik Silseth, direktør Eiendom & Ansvar Norden, Gjensidige
 • Marcus Eriksson, koordinator for bærekraft, SpareBank 1 Forsikring

11.20 Forsikringsprisen

11.30-12.30 Lunsj

Sesjon 2 – Pensjon – sesjonsleder Beate Fahre

12.30 Status pensjonsreform – er vi ferdig?

 • Vegard Einan, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Torbjørn Eika, sjeføkonom, KS
 • Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO
 • Jon Mathias Hippe, direktør for offentlig pensjon, Storebrand

13.50- 14.10 Pause

14.10 Egen pensjonskonto 

 • Elin Lunde Sørensen, direktør pensjon, Norwegian Insurance Partner
 • Fredrik Løfsgaard, partner, Artic Insurance
 • Lars-Erik Eriksen, direktør bedriftsmarkedet, Storebrand

ca 15:00 Konferansen avsluttes

Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 24. januar 2020

Priser:

Medlem av Den norske Forsikringsforening: kr 2 950

Ikke medlem: Kr 3 300

Alle priser er ekskl. mva.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kommentarene er lukket