Forsikringskonferansen 2021 – 13.april

13. april 2021

Velkommen til Forsikringskonferansen 2021 

Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 13.april kl. 09.00 til ca. kl. 15.30. Konferansen gjennomføres digitalt.

Du får høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Her kan du melde deg på konferansen!

(Påmeldte deltakere vil få tilsendt brukernavn og passord for innlogging, vi starter utsending fredag 9.april)

Du møter mange gode innledere på konferansen:

 • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
 • Astrid Hoem, leder, AUF
 • Ola Svenneby, leder, Unge Høyre
 • Geir Olsen, statssekretær, Finansdepartementet
 • Geir Holmgren, konserndirektør bedriftsmarked, Storebrand
 • Emma Tryti, CEO, Kron
 • Andreas Moen, advokat, YS/Parat
 • Ståle Frausing, divisjonsdirektør, DNB Wealth Management
 • Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities og leder av utvalget Norge mot 2025
 • Jørgen Taalesen, direktør Strategisk Forretningsutvikling, Gjensidige
 • Line Gjengedal Ruud, Nordic Head of Commercial & Industrial Claims, If
 • Fredrik Prøsch Hage, Leder for datadrevet forretning, Itera
 • Karl Ove Aarbu, Analysesjef, Customer & Claim Analytics, Tryg
 • Henrik Hedegaard, Project Lead, NCE Finance Innovation
 • Beate Fahre, pensjonsrådgiver og partner, Vestby & Fahre
 • Stine Neverdal, kommunikasjonssjef, Finans Norge

Fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv

Vi starter konferansen med å sette søkelys på fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv. Hvilke pensjonsutfordringer står vi foran og hva tenker unge politikere? Du møter administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, Astrid Hoem fra AUF og Ola Svenneby fra Unge Høyre.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er innført fra 2021, og vi belyser forventinger og status fra myndigheter og bransjen. Du får høre hva nye og etablerte aktører mener, samt hva YS/Parat tenker om sin rolle i markedet. Du møter blant andre statssekretær Geir Olsen fra Finansdepartementet, Emma Tryti fra Kron og Andreas Moen fra YS/Parat

 Norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025

Det regjeringsoppnevnte utvalget Norge mot 2025 har analysert endringer som påvirker norsk økonomi og foreslått målrettede tiltak for økt verdiskaping. Du møter utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen fra Arctic Securities som blant annet vil snakke om koronapandemiens effekt på norsk økonomi. Videre får vi refleksjoner om strategiske trender i skadeforsikring frem mot 2025 fra bransjen.

Datarevolusjonen og bruk av ny teknologi i skadeforsikring

Alle bransjer går mot en datadrevet fremtid og vi har spurt Itera om hvilke bransjer som leder an og deres tanker om forsikringsbransjen. Vi får også høre hvordan ny teknologi benyttes i prising av skadeforsikring samt om maskinlæring og deling av skadedata på tvers av selskaper.

Program

09.00 Velkommen til Forsikringskonferansen 2021

09.05 Fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv

 • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
 • Astrid Hoem, leder, AUF
 • Ola Svenneby, leder, Unge Høyre

10.00-10.15 Pause

10.15 Egen pensjonskonto – forventninger og status

 • Geir Olsen, statssekretær, Finansdepartementet
 • Geir Holmgren, konserndirektør bedriftsmarked, Storebrand

11.00 Pause

11.15 Egen pensjonskonto – forventninger og status

 • Emma Tryti, CEO, Kron
 • Andreas Moen, advokat, YS/Parat
 • Ståle Frausing, divisjonsdirektør, DNB Wealth Management

12.15 Pause

13:00 Norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025

 • Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities og leder av utvalget Norge mot 2025
 • Jørgen Taalesen, direktør Strategisk Forretningsutvikling, Gjensidige
 • Line Gjengedal Ruud, Nordic Head of Commercial & Industrial Claims, If

14.00 Pause

14.15 Datarevolusjonen og bruk av ny teknologi i skadeforsikring

 • Fredrik Prøsch Hage, Leder for datadrevet forretning, Itera
 • Karl Ove Aarbu, Analysesjef, Customer & Claim Analytics, Tryg
 • Henrik Hedegaard, Project Lead, NCE Finance Innovation

15.15 Forsikringsprisen

15:30 Konferansen avsluttes

 

Praktiske opplysninger

Påmeldingsfrist: 12.april 2021 12.00

Priser:

Medlem av Den norske Forsikringsforening: kr 1 950

Ikke medlem: Kr 2 300

Alle priser er ekskl. mva.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

 

 

Kommentarene er lukket