Dato: 30. januar 2024

Forsikringskonferansen 2024

Forsikringskonferansen 2024 ble holdt 30. januar i Vika Atrium Konferansesenter i Oslo.

Møteleder Tom Staavi, Finans Norge.

Invitasjon ble sendt ut til alle medlemmers epostadresser 6. desember.

Programposter:

Kl. 09:00: Velkomst ved styreleder Vegard Stenersen, Den norske Forsikringsforening

Velkomst fra styreleder

Kl. 09:15 – 10:15 Nye regler for bufferfond i livsforsikring. Til gunst for hvem?
Innledning v/ Runa K. Sæther, Finanstilsynet
Kommentarer ved:
Thorstein Øverland, Pensjonistforbundet
Ole Petter Gjerde, Norsk Hydros Pensjonskasse
Jan Otto Risebrobakken, Storebrand

Runa K. Sæthers presentasjon

Kl. 10:30 – 11:30 AFP, for hvem? Status og utsikter.
Innledning v/ Sissel Rødevand, Gabler Pensjonsservice
Kommentarer ved:
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Kristin Diserud Mildal, NHO
Alexander Henriksen, KS

Sissel Rødevands presentasjon

Kl. 11:30 – 12:30 Nye pensjonsregler i sikte. Vi må jobbe lenger. Men hvem er «vi»?
Innledning ved statssekretær Ellen Bakken, Arbeids- og Inkluderingsdepartementet.
Kommentarer ved:
Hans Erik Skjæggerud, YS
Stortingsrepresentant Anna Molberg (H)
Moderator: Beate Fahre, Vestby&Fahre.

Statssekretær Ellen Bakkens presentasjon

Kl. 12:30 Utdeling av Forsikringsprisen 2023

Kl. 13:00 Lunsj  

Kl. 13:45 Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor. Hvor er «kontoret» når ulykken er ute?
Konsekvenser av den nylige rettsavgjørelsen om hjemmekontor og yrkeskadeforsikring ved Truls Nygård, If Skadeforsikring.

Truls Nygårds presentasjon

Kl. 14:15 Kunstig intelligens i skadeforsikring. Hvor står vi? Hvilken betydning kan dette få?
Christian Moe, Gjensidige

Christian Moes presentasjon

Kl. 15:00 Ekstremvær – beredskap, jus og skadeforebygging. Hvordan kan vi møte utfordringene til beste for alle involverte?
Svein Magne Bråten Juvhaugan, beredskaps- og kvalitetsleder Nesbyen kommune
Tore Tenold, adm.direktør KLP Skadeforsikring
Christian Kjellby Nesset, Sands Advokatfirma DA

Se presentasjonen her.

Se opptak fra konferansen her:

Skroll til toppen