Dato: 31. januar 2023

Forsikringskonferansen 2023

Forsikringskonferansen 2023

Forsikringsforeningen gjennomførte den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 31. januar.

Vi fikk høre interessante innlegg og debatter om status pensjonsområdet, partenes syn på utviklingen av tjenestepensjon, status AFP i offentlig sektor og hvordan egen pensjonskonto har påvirket konkurransen.

Videre fikk vi et tilbakeblikk på utviklingen i skadeforsikring de siste 20 år, utvikling og fremtidsutsikter for helseforsikring og hvordan klimarisiko påvirker forsikringsbransjen. I tillegg ble Forsikringsprisen delt ut.

Påmeldte deltakere kan se opptak av konferansen ved å logge seg inn på plattformen med brukernavn og passord som ble sendt ut på sms dagen før konferansen.

Vi fikk høre mange gode innledere på konferansen:

Status pensjonsområdet

 

 

 

 

Vi startet konferansen med å få en status på pensjonsområdet av Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge og Marianne Marthinsen, deltaker i Pensjonsutvalget og direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge. Sesjonen om pensjon ble ledet av Beate Fahre, Pensjonsrådgiver og partner, Vestby & Fahre.

Et forbedret pensjonssystem – hvordan påvirkes tjenestepensjon?

 

 

 

 

I lys av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem fikk vi refleksjoner fra partene i arbeidslivet om utviklingen av tjenestepensjon fremover og hva de mener er viktig. Vi fikk høre fra Steinar Fuglevaag, Fagforbundet, Merete Onshus, YS og Stein Gjerding, Spekter.

AFP i offentlig sektor – status og utfordringer

 

 

 

KLP og Pensjonskasseforeningen delte sine perspektiver på status og utfordringer om AFP i offentlig sektor. Vi hørte Erik Falk, KLP og Bjarne Refsnes, Pensjonskasseforeningen.

Egen pensjonskonto – hvordan har det påvirket konkurransen?

 

 

 

 

Vi fikk høre hvordan ulike aktører reflekterte om utviklingen, utfordringer og konkurransesituasjonen knyttet til egen pensjonskonto. I sesjonen deltok Lars-Erik Eriksen, Storebrand, Ståle Frausing, DNB, Wenche Seljeseth, Sparebank 1 Forsikring, Tommy Dilling, Nordnet Livsforsikring og Elin Lunde Sørensen, Norwegian Insurance Partner.

Skadeforsikring – utvikling siste 20 år

 

 

 

 

Forsikringsbransjen har vært gjennom en rivende utvikling de siste 20 årene, blant annet gjennom økt kundefokus og digitalisert distribusjon. Helge Leiro Baastad har hatt en sentral rolle som konsernsjef i Gjensidige fra 2003-2022, og ga oss et tilbakeblikk på utviklingen i bransjen fra sitt ståsted. Morten Thorsrud, CEO i If Forsikring, innledet og takket av Baastad for hans arbeid og innsats. Sesjonen om skadeforsikring ble ledet av Line Marcelius, Kommunikasjonssjef, Gjensidige Forsikring.

Helseforsikring – utvikling og fremtidsutsikter

 

 

 

 

Vi fikk høre aktørenes syn på utvikling og fremtidsutsikter i markedet for helseforsikring. Du møtte Kristine Sandvik, Vertikal Helse og Emma Hultgren, Euro Accident.

Hvordan påvirker klimarisiko forsikringsbransjen?

 

 

 

 

Det har vært en grunnleggende trend i mange år at risikobildet endrer seg med klimaendringene. Vi fikk høre fra selskaps- og reassurandørperspektivet om utvikling, utfordringer og fremtidsutsikter knyttet til klimarisiko. Vi møtte  Linn Beathe Hæreid, Tryg og Mikkel Nyquist, Gallagher Re Nordic.

Program

 09.00 Velkommen til Forsikringskonferansen 2023

 09.00 Status pensjonsområdet

 • Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge
 • Marianne Marthinsen, Direktør strategi, innsikt og analyse, Finans Norge

09.25 Et forbedret pensjonssystem – hvordan påvirkes tjenestepensjon?

 • Steinar Fuglevaag, Spesialrådgiver, Fagforbundet
 • Merete Onshus, Sjeføkonom, YS
 • Stein Gjerding, Sjeføkonom, Spekter

10.00 Pause

10.20 AFP i offentlig sektor – status og utfordringer

 • Erik Falk, Direktør Produkt, KLP
 • Bjarne Refsnes, Styreleder, Pensjonskasseforeningen

10.50 Egen pensjonskonto – hvordan har det påvirket konkurransen?

 • Lars- Erik Eriksen, Leder Pensjon, Storebrand
 • Ståle Frausing, Divisjonsdirektør, DNB
 • Wenche Seljeseth, Administrerende direktør, Sparebank 1 Forsikring
 • Tommy Dilling, CEO, Nordnet Livsforsikring
 • Elin Lunde Sørensen, Fagdirektør pensjon, Norwegian Insurance Partner

11.45 Lunsj

 12.45 Skadeforsikring – utvikling siste 20 år

 • Morten Thorsrud, CEO, If Forsikring
 • Helge Leiro Baastad, Konsernsjef 2003-2022, Gjensidige Forsikring

 13:30 Helseforsikring – utvikling og fremtidsutsikter

 • Kristine Sandvik, Head of Personal Insurances Norway If Forsikring, CEO Vertikal Helse
 • Emma Hultgren, Produktsjef, Euro Accident

14.00 Pause

14.20 Hvordan påvirker klimarisiko forsikringsbransjen?

 • Linn Beathe Hæreid, Bærekraftspesialist, Tryg
 • Mikkel Nyquist, Managing Director, Gallagher Re Nordic

14.50 Forsikringsprisen 2023

15.15 Konferansen avsluttes

 

 

 

 

Skroll til toppen