Arkiv | Diverse

ARNE

ARNE   Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Arne Stiftet 15.05.1934 Status Oppløst som følge av oppløsningen av morselskapet Dovre Dato 27.08.1979 1934       Selskapet ble stiftet i 1934 etter initiativ av Forsikrings-Aktieselskapet Dovre (se dette). Aksjekapitalen var 125.000 kroner. Det vites ikke om Arne var eid direkte av Dovre eller var et rent søsterselskap. Bakgrunnen for […]

Les mer ·

ANDVAKE

ANDVAKE   Opprinnelig navn Livstrygdelaget Andvake Stiftet xx.xx.1907 Opphørt Som følge av fratatt konsesjon Dato xx.xx.1918 Nystartet som Livstrygdelaget Andvake L/L Stiftet 23.07.1917 Fusjonert med Alfa Livsforsikring A/S (tidl. L:iv-Nor A/S) Dato 01.01.1990 Status Opphørt som følge av fusjonen     1907 Andvake ble stiftet som et lutlag i 1907 av vestlendinger hovedsakelig bosatt i […]

Les mer ·

Akershus Brannkasse

AKERSHUS   BRANNKASSE Opprinnelig navn Akershus Amts Brandassurance-Forening Stiftet 08.02.1844 Navneendring Akershus gjensidige Brandassuranceforening Dato xx.xx.18xx Navneendring Akershus Brannkasse, gjensidig Dato xx.xx.1956 Fusjonert med Lier gjensidige Brannforsikringsforening Dato 01.01.1964 Navneendring Akershus-Lier Brannkasse, gjensidig Dato 01.01.1964 Fusjonert med Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening Dato 01.01.1969 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato 1835 De lokale brannkassene rundt i […]

Les mer ·

Monografiinnholdsfortegnelse 2013.docx

Les mer ·

Nedenfor finner du i venstre kolonne en alfabetisk oversikt over de fleste selskapsnavn som er omtalt i monografiene. De selskap som det er skrevet monografier for er gitt et oppslagsnavn som er skrevet med store bokstaver. Oppslagsnavnet er vanligvis det navnet som selskapet er mest kjent under, og du kommer til et selskaps monografi ved […]

Les mer ·