Diverse

GLASFORSIKRINGEN

  GLASFORSIKRINGEN   Opprinnelig navn Christiania Huseierforenings gjensidige Speilglas-Forsikrings-Selskab Stiftet 16.01.1885 Navneendring Kristiania gjensidige Glasforsikringsselskab (”Glasforsikringen”) Dato xx.xx.1904 Navneendring Oslo gjensidige Glasforsikringsselskab Dato 01.01.1925 Status Oppløst etter avvikling av virksomheten Dato xx.xx.1989 1884 Allerede i 1867 var det et tysk selskap som erklærte seg villig til å forsikre speilglassvinduer  i Norge mot ”ituslagning”. Danske Prudentia opererte i de […]

GLASFORSIKRINGEN Les mer »

Eidsvoll

EIDSVOLL Opprinnelig navn Forsikrings Aktieselskapet Eidsvold Stiftet 10.10.1917 Navn endret til Forsikringsaktieselskapet Eidsvoll Dato xx.xx.1934 Fusjonert med Forsikringsselskapet Norge A/S Dato 12.11.1975 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato   1917 Selskapet ble stiftet 10.10. med en aksjekapital på 1,5 mill. kr., hvorav halvparten innbetalt. Eidsvoll kan derfor regnes som et av de mange såkalte 1917-selskapene, som […]

Eidsvoll Les mer »

ARNE

ARNE   Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Arne Stiftet 15.05.1934 Status Oppløst som følge av oppløsningen av morselskapet Dovre Dato 27.08.1979 1934       Selskapet ble stiftet i 1934 etter initiativ av Forsikrings-Aktieselskapet Dovre (se dette). Aksjekapitalen var 125.000 kroner. Det vites ikke om Arne var eid direkte av Dovre eller var et rent søsterselskap. Bakgrunnen for […]

ARNE Les mer »

ANDVAKE

ANDVAKE   Opprinnelig navn Livstrygdelaget Andvake Stiftet xx.xx.1907 Opphørt Som følge av fratatt konsesjon Dato xx.xx.1918 Nystartet som Livstrygdelaget Andvake L/L Stiftet 23.07.1917 Fusjonert med Alfa Livsforsikring A/S (tidl. L:iv-Nor A/S) Dato 01.01.1990 Status Opphørt som følge av fusjonen     1907 Andvake ble stiftet som et lutlag i 1907 av vestlendinger hovedsakelig bosatt i […]

ANDVAKE Les mer »

Akershus Brannkasse

AKERSHUS   BRANNKASSE Opprinnelig navn Akershus Amts Brandassurance-Forening Stiftet 08.02.1844 Navneendring Akershus gjensidige Brandassuranceforening Dato xx.xx.18xx Navneendring Akershus Brannkasse, gjensidig Dato xx.xx.1956 Fusjonert med Lier gjensidige Brannforsikringsforening Dato 01.01.1964 Navneendring Akershus-Lier Brannkasse, gjensidig Dato 01.01.1964 Fusjonert med Samtrygd, Norsk Gjensidig Forsikringsforening Dato 01.01.1969 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato 1835 De lokale brannkassene rundt i […]

Akershus Brannkasse Les mer »

Nedenfor finner du i venstre kolonne en alfabetisk oversikt over de fleste selskapsnavn som er omtalt i monografiene. De selskap som det er skrevet monografier for er gitt et oppslagsnavn som er skrevet med store bokstaver. Oppslagsnavnet er vanligvis det navnet som selskapet er mest kjent under, og du kommer til et selskaps monografi ved […]

Les mer »

Skroll til toppen