NORSKE KJØBMÆND

NORSKE KJØBMÆND

Opprinnelig navn Norske Kjøbmænd, Forsikringsaktieselskap, Assurancekassen Stiftet 26.06.1917
Fusjonert med Pallas Norsk Forsikringsselskap A/S  Dato 29.05.1967
Status Opphørt som følge av fusjonen Dato  
1917

 

Selskapet ble stiftet i Kristiania 26.6. etter beslutning av Norges Kjøbmandsforbund, som også var representert i styret. Dette var tydeligvis ikke noe spekulativpreget selskap slik mange av de såkalte 1917-selskapene var, for bransjene var brann-, innbrudds-, husdyr- og sjøforsikring. Aksjekapitalen var 2 mill. kr., hvorav 500.000 kr. var innbetalt, og aksjonærene var spredt utover landet, noe sammensetningen av representantskapet viser.

 

Adm. direktør ble den unge Erling Guderud.  Selskapet holdt fra starten av til i Skippergt. 44, senere i Stortingsgt. 8.

1918

 

Året etter ble søsterselskapet Norske Mercantile Forsikringsaktieselskap (se dette) stiftet 4.12. med bransjene ansvars-, brann-, glass- og sjøforsikring – også etter initiativ av Norges Kjøbmandsforbund. Dette fikk også Guderud som adm. direktør og forøvrig felles direksjon, administrasjon og kontor med Norske Kjøbmænd. Derimot hadde representantskapet med ett unntak ulik sammensetning, men senere ble det flere felles medlemmer.
1924 Selskapet var kommet godt i gang med brannforsikring som klart største bransje. Her var bruttopremien 1 mill. kr. og for egen regning 334.000 kr. Overskuddet ble 25.000 kr., men intet utbytte ble utbetalt i motsetning til i de to foregående årene.
1930 Nominell aksjekapital ble redusert til 1 mill. kr., hvorav 250.000 kr. var innbetalt. Det var samme nivå som i søsterselskapet. Aksjonærene fikk altså tilbakebetalt halvparten av det innbetalte beløp. Dette skjedde nok som et krav fra kjøpmennene, som også ble rammet av de vanskelige tidene. Året etter skjedde også en tilbakebetaling i Norske Mercantile
1931

 

Brutto premieinntekt var under inntrykk av de dårlige tidene sunket til 941.000 kr. og for egen regning ble holdt  408.000  kr. Overskuddet var 17.000 kr., og det ble betalt 4 % utbytte som året før.
1940

 

Selskapet hadde nå sluttet med husdyrforsikring, men drev videre i de tre andre bransjene.

Premieinntekten var 1 mill. kr., hvorav for egen regning 434.000 kr. Overskuddet var 37.000 kr, og det ble betalt 6 % utbytte slik det hadde vært i flere år.

1951

 

Innbetalt aksjekapital ble øket til 320.000 kr., men fortsatt 1 mill. kr. i nominell kapital.

 

Premieinntekten var 2,5 mill. kr., hvorav for egen regning 951.000 kr.  Overskuddet var 35.000 kr., og 6 % ble betalt i utbytte.

 

I løpet av 1950-tallet ble virksomheten utvidet til alle arter skadeforsikring. Likevel var mesteparten brannforsikringspremie – bare mellom 10 % og 20 % kom fra andre bransjer.

1959

 

I forbindelse med at Guderud trakk seg tilbake etter over 40 år, etablerte søsterselskapene administrasjonsfellesskap med Pallas Norsk Forsikringsselskap A/S (se Pallas), og deler av selskapet flyttet til dette selskaps lokaler i Grensen 12. Der hadde også den adm. direktør N. R. Heyerdahl nettopp fratrådt, og hans etterfølger fra 18.6. Andreas Melander ble dermed også Guderuds etterfølger fra 14.7.
1960 Resten av aksjekapitalen ble innbetalt til de fastsatte 1 mill. kr. samtidig som egne fonds økte til 500.000 kr.

 

Premieinntekten var 3,9 mill. kr., hvorav for egen regning 1,7 mill. kr. Overskuddet var 60.000 kr., og det ble betalt 6 % utbytte.

1967 Selskapet ble formelt sammensluttet med Pallas 29.5. som det overtakende selskap og deretter oppløst (reg. 9.8.), og det samme skjedde med søsterselskapet Norske Mercantile. Regnskapsmessig virket fusjonen fra 1.1. i fusjonsåret. Aksjekapitalen i Pallas ble ved fusjonen utvidet fra 1,530 mill. kr. til 4,5 mill. kr. Det nye selskapet etablerte seg i eget bygg i Kongensgt. 12 med Melander  som adm. direktør i Pallas fortsatt.

 

Den samlede bruttopremie for Pallas ble i fusjonsåret 35,0 mill. kr., derav 13,3 mill. kr. for egen regning. Overskuddet ble 276.000 kr., og aksjonærene fikk 8 % utbytte.

 

Pallas inngikk noen år senere et nært samarbeid med Forsikrings-Aksjeselskapet Norvegia under fellesnavnet Norvegia Pallas. Aksjeselskapet Norinas eide begge selskapene. De to selskapene fikk problemer på midten av 1970-tallet som følge av deleierskapet i Norinvest og ble reddet av Forsikringsaktieselskapet Vesta (se dette), som integrerte selskapene i sin organisasjon i Oslo. Selskapene ble så sammensluttet med sin eier Norinas, som i 1984 skiftet navn til Norvegia Pallas Forsikring A/S. Til dette selskapet ble dermed lagt avviklingen av tapene fra Norinvest.  Selskapet ble i 1990 omgjort til Vesta Dial Forsikring A/S.

Tekst utarbeidet av Thore S. Jordet Dato 01.03.2012
Gjennomgått av Dag Wold Dato 18.04.2012

 Kilder:
Fritz W. Loy: Vesta i vekst gjennom 100 år 1880-1980 (1980)
Norsk Forsikrings Årbok (div. år)
Beretning fra Forsikringsrådet (div. år)

 

 

 

 

Skroll til toppen