Skadeforsikringsselskap

ATLAS

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas,  Kristiania Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas Stiftet 19.1.1915 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Kreditt-Atlas. Dato Fusjonert med Dato Opphørt Omdannet til spesialselskap for kredittforsikring Dato 1937 1915 Reassuransemeglerfirmaet Harald Stange & Co. hadde nær reassuransekontakt  med (forsikrings)Aktieselskabet Norske Lloyd (som gikk i likvidasjon i 1922), og det hadde også etter hvert opparbeidet seg en […]

ATLAS Les mer »

VIKING

A/S Forsikringsselskabet “Viking”, Kristiania Opprinnelig navn A/S Forsikringsselskabet Viking Stiftet 4.12.1911 Navneendring Storebrand Øst A/S, Oslo Dato 10.1.1987 Fusjonert med Storebrand Dato 20.11.1968 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring A/S Dato 1.1.1990 Opphørt Søm følge av fusjonen Dato 1.1.1990 1911 Viking blir stiftet 4.12 som et rent sjøforsikringsselskap etter at den nye  forsikringsloven var vedtatt. Den stipulerte

VIKING Les mer »

VEGA

VEGA Opprinnelig navn A/S Wikborgs Assuranceselskab Stiftet 11.10.1911 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Vega Dato 20.08.1937 Fusjonert med Storebrand Øst A/S Dato 30.06.1988 Opphørt Som følge av fusjonen Dato xx.xx.1989 1911 Dispasjør Ole Wikborg (1854-1940) stiftet selskapet som et personlig eid selskap. Wikborg var en ekte gründer som gikk til sjøs som 16-åring og gikk i land som

VEGA Les mer »

UNO

UNO Opprinnelig navn Fearnleys Assuranceselskab A/S Stiftet 19.01.1918 Navneendring Forsikringsselskapet Uno A/S Dato 30.09.1921 Opphørt Besluttet oppløst Dato 20.04.1933 1918 Rederiet Fearnley & Eger hadde allerede i 1874 etablert sin egen meglervirksomhet i firmaet Fearnley & Egers Assuranceforretning – Norges eldste sådanne. På slutten av krigshøykon-junkturen etablerte rederiet også sitt eget forsikringsselskap – Fearnleys Assuranceselskab

UNO Les mer »

TRYGD

Trygd, Norsk Forsikringsaktieselskap, Oslo Opprinnelig navn Trygd, Norsk Forsikringsaktieselskap Stiftet 30.6.1930 Fusjonert med Nordengruppen A/S Dato 1.1.1980 Fusjonert med Storebrand Nord A/S Dato 1988 Fusjonert med Storebrand Forsikring A/S Dato 1991 Navneskifte Storebrand-Norden-Trygd Forsikring A/S Dato 1.1.1983 Navneskifte Storebrand Trygd A/S Dato 1986 Opphørt Som følge av fusjonen med Storebrand Forsikring A/S Dato 1991 1930

TRYGD Les mer »

TOR

Forsikringsselskapet Tor A/S, Tromsø Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Tor A/S Stiftet 13.2.1941 Fusjonert med A/S Nordengruppen Dato 1975 Fusjonert med Storebrand – Trygd A/S Dato 1988 Fusjonert med Storebrand A/S Dato 1991 Navneskifte Storebrand – Norden – Tor Forsikring A/S Dato 19.3.1984 Navneskifte Storebrand Nord A/S Dato 1986 Opphørt Virksomheten i Tromsø opphørt som følge av

TOR Les mer »

SØRLANDSKE

SØRLANDSKE Opprinnelig navn Sørlandske Krigsforsikring A/S Stiftet 30.10.1915 Navneendring Sørlandske Forsikringsselskab A/S Dato 23.8.1916 Opphørt Dato 31.1.1930 1914 Fordi dette selskapet var det første private krigsforsikringsselskapet som ble stiftet under 1. verdenskrig, har vi i denne selskapshistorien både innledningsvis under året 1914 og senere i teksten valgt å ta med litt generell informasjon om krigens

SØRLANDSKE Les mer »

SPAREBANK 1 SKADE

SPAREBANK 1 SKADE Opprinnelig navn Sparebank 1 Skadeforsikring A/S (I logo skrives SpareBank 1) Stiftet 18.11.1997 Fusjonert med Vår Skadeforsikring AS (I logo skrives VÅR) Dato 10.11.2000 Opphørt Som følge av fusjonen Dato   1997 Selskapet ble opprinnelig stiftet 12.2 med en aksjekapital på 75 millioner kroner. På grunn av lang konsesjonsbehandling måtte selskapet stiftes

SPAREBANK 1 SKADE Les mer »

POSEIDON

Søforsikringsselskabet “Poseidon“, Oslo Opprinnelig navn Søforsikringsselskabet Poseidon Stiftet 7.3.1871 Navnemedring Forsikrings-Aktieselskabet “Poseidon” Dato 1911 Navneendring Forsikringsaksjeselskapet Poseidon Dato 1931 Fusjonert med Forsikringsselskapet Uno A/S og Forsikrings-Aktieselskabet Norske Atlas Dato 1931 Overdratt til Christiania Søforsikringsselskab og fortsatte sammen med dette selskapet under navnet Forsikringsaksjeselskapet Christiania Sø og Poseidon (Chripos). Dato 1964 1871 Tegningsinnbydelsen til opprettelse av

POSEIDON Les mer »

POLARIS

Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap, Kristiania Opprinnelig navn Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap Dato 20.6.1917 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris – Norske Sjø Dato 1965 Navneendring Polaris Assuranse A/S Dato 6.11.1981 Navneendring UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap Dato 1989 Fusjonert med UNI Storebrand International Insurance AS Dato 1991 Opphørt Ved fusjonen i 1991 Dato 1917 Det ble ingen offentlig tegningsinnbydelse siden stifterne, skipsrederne Johan

POLARIS Les mer »

Skroll til toppen