SPAREBANK 1 SKADE

SPAREBANK 1 SKADE

Opprinnelig navn

Sparebank 1 Skadeforsikring A/S (I logo skrives SpareBank 1)

Stiftet

18.11.1997

Fusjonert med

Vår Skadeforsikring AS (I logo skrives VÅR)

Dato

10.11.2000

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

 

1997

Selskapet ble opprinnelig stiftet 12.2 med en aksjekapital på 75 millioner kroner. På grunn av lang konsesjonsbehandling måtte selskapet stiftes på nytt 18.11. Som adm. direktør ble ansatt Erik Gjellestad.  

Hensikten med etableringen var å utvikle Sparebank 1 Gruppen (tidl. Sparebankgruppen – stiftet 30.11.1995) til et finanskonsern som også skulle ha et skadeforsikringstilbud til sine kunder. Ledelsen valgte da å bygge opp sitt eget skadeforsikringsselskap istedenfor å kjøpe et selskap. Selskapet skulle utelukkende distribuere sine produkter (privatbransjer) gjennom gruppens banker, som det ble inngått distribusjonsavtaler med. Selskapet skulle altså være et rendyrket bankassuranseselskap. Tariffer og vilkår ble kjøpt fra Lokal Forsikring.

1998

Virksomheten hadde en stille oppstart, dvs. en startet med å selge forsikring etter hvert som de enkelte kunderådgivere hadde fått sin opplæring. Salget startet 26.1, og selskapet var operativt fra 2.2, altså et år etter at beslutningen om å starte eget selskap ble tatt. Første forsikring trådte i kraft fra 1.2.

1999

Selskapet inngikk en tre års kvotekontrakt på bil hvor en avga 80 % til reassurandørene med virkning fra 1.1.1999.  Dette ble gjort for å dempe risiko og kapitalbehov i en oppstartfase.

2000

Kvotekontrakten på bil ble utvidet til også å omfatte Vår Skadeforsikring og forlenget til 2002, med avtrapping i 2003 og 2004.

Ved Sparebank 1 Gruppens overtagelse av Vår Gruppen for 3,3 md. kr. ble de to gruppenes skadeforsikringsselskaper i henhold til fusjonsplanen av 8.8 fusjonert 10.11 med Vår Skade-forsikring som formelt overtakende selskap av praktisk/økonomiske grunner. Det overta-kende selskap overtok også det overtatte selskaps navn i ekstraordinær generalforsamling 15.11. Det opprinnelige Sparebank 1 Skadeforsikring fra 1997 ble deretter oppløst.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

12.09.2005

Oppdatert av

Dag Wold

Dato

23.06.2007

Redaksjonen avsluttet

 

Dato

29.6.2007

Oppdatert av

 

Dato

 

Kilder: Sparebank 1Gruppens historiske arkiv (Styre- og generalforsamlingsprotokoller)

             Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Skroll til toppen