Norske forsikringsselskapers historie

Norske forskringsselskapers historie – innholdsfortegnelse

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN *AGDER   1854-2006   Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt     AGDER AKERSHUS  BRANNNKASSE   1844-1969 Alfa Livsforsikring     SPARESELSKAPET *ALPHA   1906-1987   Ansvar     VARDE AnsvarVarde     VARDE ARENDAL   1860-1990   Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde     VARDE BRAND-FRAM   1922-1989   […]

Norske forskringsselskapers historie – innholdsfortegnelse Les mer »

Norske forsikringsselskapers historie – innholdsfortegnelse

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN *AGDER   1854-2006   Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt     AGDER AKERSHUS    BRANNNKASSE   1844-1969 Alfa Livsforsikring     SPARESELSKAPET *ALPHA   1906-1987   Ansvar     VARDE AnsvarVarde     VARDE ARENDAL   1860-1990   Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde     VARDE BRAND-FRAM   1922-1989

Norske forsikringsselskapers historie – innholdsfortegnelse Les mer »

Europeiske

EUROPEISKE   Opprinnelig navn Europeiske Vare- og Reisegodsforsikrings-Aktieselskap Stiftet 18.10.1921 Navneendring Europeiske Vare- og Reiseforsikrings-Aktieselskap Dato 09.01.1963 Navneendring Europeiske Reiseforsikring A/S Dato 06.02.1986 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring AS Dato xx.xx.2001 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato   1907 Europeiske ble opprinnelig stiftet i Budapest i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn 9.5.1907 av den ungarske baron Max von Engel

Europeiske Les mer »

IDUN

IDUN   Opprinnelig navn Det norske Livsforsikringsselskab Idun Stiftet 29.06.1861 Fødselsdag Det norske Livsforsikringsselskab Idun Dato 16.09.1861 Navneendring Det norske Livsforsikringsselskap Idun Dato xx.xx.1916 Navneendring Det norske Livsforsikrings-Selskap Idun Dato xx.xx.1924 Navneendring Livsforsikringsselskapet Idun Dato xx.xx.1970 Fusjonert med Norden Livsforsikring Dato 11.08.1983 Navneendring Storebrand-Norden Livsforsikring A/S Dato 11.08.1983 Status Opphørt som følge av fusjonen Dato

IDUN Les mer »

ANDVAKE

Opprinnelig navn Livstrygdelaget Andvake Stiftet xx.xx.1907 Opphørt Som følge av fratatt konsesjon Dato xx.xx.1918 Nystartet som Livstrygdelaget Andvake L/L Stiftet 23.07.1917 Fusjonert med Alfa Livsforsikring A/S (tidl. L:iv-Nor A/S) Dato 01.01.1990 Status Opphørt som følge av fusjonen   1907 Andvake ble stiftet som et lutlag i 1907 av vestlendinger hovedsakelig bosatt i hovedstaden. De var besjelet av

ANDVAKE Les mer »

ATLAS

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas,  Kristiania Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Norske Atlas Stiftet 19.1.1915 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Kreditt-Atlas. Dato Fusjonert med Dato Opphørt Omdannet til spesialselskap for kredittforsikring Dato 1937 1915 Reassuransemeglerfirmaet Harald Stange & Co. hadde nær reassuransekontakt  med (forsikrings)Aktieselskabet Norske Lloyd (som gikk i likvidasjon i 1922), og det hadde også etter hvert opparbeidet seg en

ATLAS Les mer »

VIKING

A/S Forsikringsselskabet “Viking”, Kristiania Opprinnelig navn A/S Forsikringsselskabet Viking Stiftet 4.12.1911 Navneendring Storebrand Øst A/S, Oslo Dato 10.1.1987 Fusjonert med Storebrand Dato 20.11.1968 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring A/S Dato 1.1.1990 Opphørt Søm følge av fusjonen Dato 1.1.1990 1911 Viking blir stiftet 4.12 som et rent sjøforsikringsselskap etter at den nye  forsikringsloven var vedtatt. Den stipulerte

VIKING Les mer »

VEGA

VEGA Opprinnelig navn A/S Wikborgs Assuranceselskab Stiftet 11.10.1911 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Vega Dato 20.08.1937 Fusjonert med Storebrand Øst A/S Dato 30.06.1988 Opphørt Som følge av fusjonen Dato xx.xx.1989 1911 Dispasjør Ole Wikborg (1854-1940) stiftet selskapet som et personlig eid selskap. Wikborg var en ekte gründer som gikk til sjøs som 16-åring og gikk i land som

VEGA Les mer »

UNO

UNO Opprinnelig navn Fearnleys Assuranceselskab A/S Stiftet 19.01.1918 Navneendring Forsikringsselskapet Uno A/S Dato 30.09.1921 Opphørt Besluttet oppløst Dato 20.04.1933 1918 Rederiet Fearnley & Eger hadde allerede i 1874 etablert sin egen meglervirksomhet i firmaet Fearnley & Egers Assuranceforretning – Norges eldste sådanne. På slutten av krigshøykon-junkturen etablerte rederiet også sitt eget forsikringsselskap – Fearnleys Assuranceselskab

UNO Les mer »

TRYGD

Trygd, Norsk Forsikringsaktieselskap, Oslo Opprinnelig navn Trygd, Norsk Forsikringsaktieselskap Stiftet 30.6.1930 Fusjonert med Nordengruppen A/S Dato 1.1.1980 Fusjonert med Storebrand Nord A/S Dato 1988 Fusjonert med Storebrand Forsikring A/S Dato 1991 Navneskifte Storebrand-Norden-Trygd Forsikring A/S Dato 1.1.1983 Navneskifte Storebrand Trygd A/S Dato 1986 Opphørt Som følge av fusjonen med Storebrand Forsikring A/S Dato 1991 1930

TRYGD Les mer »

Skroll til toppen