NORSKE FORSIKRINGSSELSKAPERS HISTORIE – INNHOLDSFORTEGNELSE

Nedenfor finner du i venstre kolonne en alfabetisk oversikt over de fleste selskapsnavn som er omtalt i monografiene. De selskap som det er skrevet monografier for, er gitt et oppslagsnavn som er skrevet med store bokstaver. Oppslagsnavnet er vanligvis det navnet som selskapet er mest kjent under, og du kommer til et selskaps monografi ved å klikke på dette.  I noen tilfeller henvises du også fra et oppslagsnavn til et eller flere andre oppslagsnavn  i  høyre kolonne når det har vært betydningsfull  kontakt mellom selskapene,  f. eks. oppkjøp, fusjon, nært samarbeid eller andre spesielle forhold. Fra et selskapsnavn i venstre kolonne som ikke er oppslagsnavn,  henvises det i tredje kolonne til det aktuelle oppslagsnavn.

NB! Siden er under utvikling – og monografier vil bli lagt ut i tida som kommer. Monografier finner du for selskaper som er understreket – klikk på disse for lenke til monografi.

SELSKAPSNAVN BRANSJE PERIODE SE OPPSLAGSNAVN
AGDER 1854-2006
Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt     AGDER
AKERSHUS    BRANNNKASSE 1844-1969
Alfa Livsforsikring SPARESELSKAPET
*ALPHA 1906-1987
Ansvar VARDE
AnsvarVarde VARDE
ARENDAL 1860-1990  
Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde VARDE
BRAND-FRAM 1922-1989  
CASCO 1917-1954  
CHRISTIANIA SØ 1847-1979  
Christiania Sø og Poseidon CHRISTIANIA  SØ
DAVID 1985-2000  
Det Norske Brandforsikringsselskap Fram  
DROSJEFORSIKRINGEN 1930-1987  
EDDA 1978-1987  
Elektra     NORRØNA
Fearnleys Assuranceselskab     UNO
GARANTISELSKABET 1891-1988  
Gjensidige Kredittforsikring     AGDER
Gjensidige NOR Kredittforsikring     AGDER
Idun  LIV    
Kreditt-Kausjon NORSK KAUSJON
Liv-Nor SPARESELSKAPET
MINERVA 1916-1921  
NEPTUN 1917-1987  
NOR 1917-1985  
NOR Forsikring SPARESELSKAPET
Nordnorge TOR
NORRØNA 1923-1975  
NORSK KAUSJON 1956-1996  
Norsk Spareselskap SPARESELSKAPET
NORSKE ATLAS 1915-1937  
NORSKE FORTUNA 1917-1972  
NORSKE RE 1915-1990  
NORSKE SJØ 1951-1964  
NYE NORSKE 1923-1992  
OSLO ASSURANCE 1923-1968  
POLARIS 1917-1991  
Polaris-Norske Sjø POLARIS
POSEIDON 1871-1964  
SAMVIRKE SKADE 1921-d.d.  
Samvirke Kredittforsikring NYE NORSKE
SAMVIRKE LIV 1929-d.d.  
SPAREBANK 1 SKADE 1997-2000
Sparebank 1 Livsforsikring DAVID
Sparebank 1 Livsforsikring SAMVIRKE LIV
Sparebank 1 Skadeforsikring SPAREBANK 1 SKADE
Sparebank 1 Skadeforsikring SAMVIRKE SKADE
SPARESELSKAPET 1920-1999  
SPARETRYGDEN 1934-1968  
STELLA 1931-1988  
Storebrand International   Reinsurance Company Ltd. NORSKE   FORTUNA
Storebrand Nord TOR
Storebrand Sør ARENDAL
Storebrand Vest NORSKE RE
Storebrand Øst VIKING
Søforsikringsselskabet i Christiania CHRISTIANIA SØ
Sørensens Assurancebureau Aktieselskab CASKO
SØRLANDSKE 1915-1930
Sørlandske Krigsforsikring SØRLANDSKE
TOR 1941-1991
TRYGD 1930-1991
UNO 1918-1933
VARDE 1934-2000
VEGA 1911-1989
VIKING 1911-1990  
VÅR-GRUPPEN 1989-2000  
Vår Livsforsikring     SAMVIRKE LIV
Vår Skadeforsikring     SAMVIRKE SKADE
Wikborgs Assuranceselskab     VEGA
Ørnen   1936-1973 Eidsvoll
Østlandet   1927-1983  

 

Skroll til toppen