Arkiv | Norske forsikringsselskapers historie

TOR

Forsikringsselskapet Tor A/S, Tromsø Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Tor A/S Stiftet 13.2.1941 Fusjonert med A/S Nordengruppen Dato 1975 Fusjonert med Storebrand – Trygd A/S Dato 1988 Fusjonert med Storebrand A/S Dato 1991 Navneskifte Storebrand – Norden – Tor Forsikring A/S Dato 19.3.1984 Navneskifte Storebrand Nord A/S Dato 1986 Opphørt Virksomheten i Tromsø opphørt som følge av […]

Les mer ·

SØRLANDSKE

SØRLANDSKE Opprinnelig navn Sørlandske Krigsforsikring A/S Stiftet 30.10.1915 Navneendring Sørlandske Forsikringsselskab A/S Dato 23.8.1916 Opphørt Dato 31.1.1930 1914 Fordi dette selskapet var det første private krigsforsikringsselskapet som ble stiftet under 1. verdenskrig, har vi i denne selskapshistorien både innledningsvis under året 1914 og senere i teksten valgt å ta med litt generell informasjon om krigens […]

Les mer ·

SPARETRYGDEN

SPARETRYGDEN Opprinnelig navn Sparetrygden Aktieselskap Stiftet 20.07.1934 Navneendring Livsforsikringsselskapet Sparetrygden A/S Dato 09.12.1938 Fusjonert med Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskap Dato 11.09.1968 Opphørt Som følge av fusjonen Dato Se videre Forenede Liv 1916 Sparetrygdens historie er nær knyttet til Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskap som ble stiftet 2.11.1916 i Trondheim av fire skadeforsikringsaksjeselskaper. Etter 1. verdenskrig kom aksjene ut […]

Les mer ·

SPARETRYGDEN

SPARETRYGDEN Opprinnelig navn Sparetrygden Aktieselskap Stiftet 20.07.1934 Navneendring Livsforsikringsselskapet Sparetrygden A/S Dato 09.12.1938 Fusjonert med Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskap Dato 11.11.1968 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1916 Sparetrygdens historie er nær knyttet til Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskap som ble stiftet 2.11.1916 i Trondheim av fire skadeforsikringsaksjeselskaper. Etter 1. verdenskrig kom aksjene ut på markedet fordi to […]

Les mer ·

SPARESELSKAPET

SPARESELSKAPET Opprinnelig navn Garanti-Aktieselskapet Norsk Spare Selskap Stiftet 11.09.1920 Navneendring Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap Dato 15.10.1937 Navneendring LIV- NOR A.S Dato 20.01.1981 Navneendring ALFA Livsforsikring A.S   01.01.1990 Navneendring NOR Forsikring A.S.   15.03.1996 Fusjonert med Livsforsikringsselskapet Gjensidige A/S   04.06.1999 Opphørt Som følge av fusjonen Dato   1920 Spareselskapet ble stiftet 11.9 etter initiativ […]

Les mer ·

SPARESELSKAPET

SPARESELSKAPET Opprinnelig navn Garanti-Aktieselskapet Norsk Spare Selskap Stiftet 11.09.1920 Navneendring Livsforsikrings Aktieselskapet Norsk Spare-Selskap Dato 15.10.1937 Navneendring LIV- NOR A.S Dato 20.01.1981 Navneendring ALFA Livsforsikring A.S Dato 01.01.1990 Navneendring NOR Forsikring A.S. Dato 15.03.1996 Fusjonert med Livsforsikringsselskapet Gjensidige A/S Dato 04.06.1999 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1920 Spareselskapet ble stiftet 11.9 etter initiativ av […]

Les mer ·

SPAREBANK 1 SKADE

SPAREBANK 1 SKADE Opprinnelig navn Sparebank 1 Skadeforsikring A/S (I logo skrives SpareBank 1) Stiftet 18.11.1997 Fusjonert med Vår Skadeforsikring AS (I logo skrives VÅR) Dato 10.11.2000 Opphørt Som følge av fusjonen Dato   1997 Selskapet ble opprinnelig stiftet 12.2 med en aksjekapital på 75 millioner kroner. På grunn av lang konsesjonsbehandling måtte selskapet stiftes […]

Les mer ·

SAMVIRKE LIV

SAMVIRKE  LIV Opprinnelig navn Livsforsikringsaktieselskapet Samvirke Stiftet 09.12.1929 Navneendring Samvirke Livsforsikring AS Vår Livsforsikring AS (I logo skrives VÅR) Sparebank 1 Livsforsikring AS (I logo skrives Spare-Bank 1) Dato 01.01.1980 01.04.1998 10.08.2000 Fusjonert med Sparebank 1 Livsforsikring (tidl. David) Dato 10.11.2000 1929 Konstituerende generalforsamling ble avholdt 9. desember 1929. På stiftelsesmøtet deltok representanter for NKL […]

Les mer ·

POSEIDON

Søforsikringsselskabet “Poseidon“, Oslo Opprinnelig navn Søforsikringsselskabet Poseidon Stiftet 7.3.1871 Navnemedring Forsikrings-Aktieselskabet “Poseidon” Dato 1911 Navneendring Forsikringsaksjeselskapet Poseidon Dato 1931 Fusjonert med Forsikringsselskapet Uno A/S og Forsikrings-Aktieselskabet Norske Atlas Dato 1931 Overdratt til Christiania Søforsikringsselskab og fortsatte sammen med dette selskapet under navnet Forsikringsaksjeselskapet Christiania Sø og Poseidon (Chripos). Dato 1964 1871 Tegningsinnbydelsen til opprettelse av […]

Les mer ·

POLARIS

Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap, Kristiania Opprinnelig navn Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap Dato 20.6.1917 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris – Norske Sjø Dato 1965 Navneendring Polaris Assuranse A/S Dato 6.11.1981 Navneendring UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap Dato 1989 Fusjonert med UNI Storebrand International Insurance AS Dato 1991 Opphørt Ved fusjonen i 1991 Dato 1917 Det ble ingen offentlig tegningsinnbydelse siden stifterne, skipsrederne Johan […]

Les mer ·