Arkiv | Skadeforsikringsselskap

VÅR Gruppen

  VÅR Gruppen Opprinnelig navn Samvirkegruppen AS Stiftet 15.06.1989 Navneendring Landsbanken-Samvirkegruppen AS VÅR Gruppen ASA VÅR Gruppen AS Dato 12.06.1997 01.04.1998 10.08.2000 Fusjonert med Landsbanken AS SpareBank 1 Gruppen AS Dato 12.06.1997 10.11.2000 Opphørt Dato 10.11.2000 1989 Selskapet ble stiftet 15. juni 1989 med en aksjekapital på 100.000 kroner. Stiftere var Landsorganisasjonen i Norge og […]

Les mer ·

VÅR Gruppen

  VÅR Gruppen Opprinnelig navn Samvirkegruppen AS Stiftet 15.06.1989 Navneendring Landsbanken-Samvirkegruppen AS VÅR Gruppen ASA VÅR Gruppen AS Dato 12.06.1997 01.04.1998 10.08.2000 Fusjonert med Landsbanken AS SpareBank 1 Gruppen AS Dato 12.06.1997 10.11.2000 Opphørt Dato 10.11.2000 1989 Selskapet ble stiftet 15. juni 1989 med en aksjekapital på 100.000 kroner. Stiftere var Landsorganisasjonen i Norge og […]

Les mer ·

David AS

  David AS Opprinnelig navn David AS Stiftet 30. mars 1995 Navneendring Dato Fusjonert med Dato Opphørt Dato 1997 1995 Det ble holdt stiftelsesmøte for David Holding AS 30. mars 1995, men i vedtektene ble navnet endret til David AS. Formålet var å etablere en konsernstruktur der eiernes interesser i David Livsforsikringsselskap AS, ODIN Forvaltning […]

Les mer ·

SpareBank1 Gruppen

  SpareBank 1 Gruppen Opprinnelig navn Sparebankgruppen AS Stiftet (30.11.1995) 29.05.1996 Navneendring SpareBank 1 Gruppen AS Dato 17.11.1997 Fusjonert med David AS VÅR Gruppen AS Dato            1997 10.11.2000 Opphørt Dato 1996 Sparebanken Midt-Norge opprettet selskapet Sparebankgruppen AS i Trondheim 30. november 1995 med en aksjekapital på 50.000 kroner, og det […]

Les mer ·

POLARIS STELLA

Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap, Kristiania Opprinnelig navn   Aktieselskapet Polaris, Assuranceselskap Dato   20.6.1917 Navneendring   Forsikrings-Aksjeselskapet Polaris – Norske Sjø Dato   1965 Navneendring   Polaris Assuranse A/S Dato   6.11.1981   Navneendring   UNI-Polaris Forsikringsaksjeselskap Dato   1989 Fusjonert med   UNI Storebrand International Insurance AS Dato 1991 Opphørt   Ved fusjonen i 1991 […]

Les mer ·

ARENDAL

Arendals Søforsikringsselskab, Arendal Opprinnelig navn  Arendals Søforsikringsselskab Stiftet 14.2.1860   Navneskifte    Arendals Forsikringsselskab A/S. Dato 1918 Navneskifte  Arendal Forsikringsselskab A/S Dato 1970 Navneskifte  Storebrand-Arendal A/S Dato 1987 Navneskifte  Storebrand Sør A/S Dato 1.6.1988 Fusjonert med  Det norske Garantiselskab A/S og Arendal Forsikringsselskab A/S (tidl. Stella) Dato  1988 Fusjonert med  Storebrand Forsikring A/S Dato  1.1.1990 […]

Les mer ·

Varde

Varde Opprinnelig navn Avholdsfolkets gjensidige bilforsikringsselskap Varde Dato 23.03.1934 Navneendring Ansvar (Ansvar Varde)   (Varde slettet 31.03.1989) Dato 01.01.1989 Ansvar  (generalagenturet) Dato 1992 Fusjonert med Ansvar (Sverige)Samvirke Skade (bare porteføljeoverdragelse) 01.01.198901.10.1998 Opphørt Dato (1989)-1998 1934 Motorførernes Avholdsforbund ble stiftet 26. oktober 1928, og hadde som et av sine viktigste mål å få satt i gang et […]

Les mer ·

ALPHA

ALPHA Opprinnelig navn  Sjøforsikrings-Aktieselskabet Alpha Stiftet 22.12.1906 Fusjonert med A/S Storebrand Sjøforsikring Dato 01.01.1987 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 04.03.1987 1906 Selskapet ble stiftet i Flekkefjord av skibsreder Bernhard Hanssen og andre lokale rederi-interesser for at også denne lille byen kunne få sitt eget sjøforsikringsselskap slik de fleste andre kystbyene allerede hadde. Registrert 4.1.1907. […]

Les mer ·

Agder

Utskriftsvennlig format a AGDER Opprinnelig navn Agders Forsikkringsklub for Casco og Fragt Stiftet 16.11.1854 Navneendring Agders Gjensidige Assuranceforening Dato xx.xx.18xx Videreført som Agders Assuranceselskab A/S Dato 16.12.1924 Fusjonert med Agder Assuranceselskab A/S Dato 01.01.1942 Navneendring Gjensidige Kredittforsikring AS Dato 30.08.1990 Navneendring Gjensidige NOR Kredittforsikring AS Dato 02.04.2001 Opphørt Dato xx.xx.2006 1854 Selskapet ble opprettet i […]

Les mer ·