David AS

 

David AS

Opprinnelig navn

David AS

Stiftet

30. mars 1995

Navneendring

Dato

Fusjonert med

Dato

Opphørt

Dato

1997

1995

Det ble holdt stiftelsesmøte for David Holding AS 30. mars 1995, men i vedtektene ble navnet endret til David AS. Formålet var å etablere en konsernstruktur der eiernes interesser i David Livsforsikringsselskap AS, ODIN Forvaltning og fremtidige investeringer innenfor forsikring og kapitalforvaltning kunne organiseres i selskaper som var finansielt uavhengige av hverandre. Aksjekapitalen på 53,5 millioner kroner ble tegnet av de eksisterende aksjonærer i David Livsforsikring med aksjene i livselskapet som tingsinnskudd. Aksjonærer ble 18 sparebanker samt Rema 1000 Norge AS.

Konstituerende generalforsamling med valg ble holdt 27. september. I styremøte 17. oktober ble Jan Petter Borvik ansatt som adm. direktør. I ekstraordinær generalforsamling 29. november ble aksjekapitalen vedtatt utvidet med inntil 12,8 millioner kroner til 66,3 millioner.

1996

Selskapet overtok David Livs 51 % eierandel i ODIN og prosjekt for etablering av skadeforsikringsselskap ble igangsatt. En del nye mindre sparebanker kom inn som aksjonærer, og ved generalforsamlingen 15. mai var 33 sparebanker aksjonærer i selskapet. Selskapet ble kjøpt opp av den nyetablerte Sparebankgruppen AS.

1997

Selskapet ble fusjonert med Sparebankgruppen i samsvar med styrevedtak fra 14. november 1996.

Tekst forfattet av

Thore S. Jordet

Dato

16.12.2005

Oppdatert av

Dato

Kilder: .  Styre-, representantskap- og generalforsamlingsprotokoller

 

Skroll til toppen