Arkiv | Skadeforsikringsselskap

Oslo Assurance

OSLO  ASSURANCE Opprinnelig navn Kristiania Assuranceselskap A/S Stiftet 29.10.1923 Navneendring Oslo Assuranceselskap A/S Dato 01.01.1925 Fusjonert med Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna Dato 31.12.1968 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1923 Selskapet ble stiftet på konstituerende generalforsamling 29.10 antagelig etter initiativ av direktør Alf Skaarud, som fikk med seg tre bekjente. Det vites ikke noe om hans […]

Les mer ·

OSLO ASSURANCE

OSLO  ASSURANCE Opprinnelig navn Kristiania Assuranceselskap A/S Stiftet 29.10.1923 Navneendring Oslo Assuranceselskap A/S Dato 01.01.1925 Fusjonert med Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna Dato 31.12.1968 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1923 Selskapet ble stiftet på konstituerende generalforsamling 29.10 antagelig etter initiativ av direktør Alf Skaarud, som fikk med seg tre bekjente. Det vites ikke noe om hans […]

Les mer ·

NYE NORSKE

NYE NORSKE Opprinnelig navn Nye Norske Gjensidig Forsikringsselskab Stiftet 21.03.1923 Navneendring Nye Norske under avvikling Dato 20.11.1927 Opphørt   Dat 14.04.1934 Videreført som Nye Norske Forsikringsaktieselskap Dato 05.11.1927 Navneendring Samvirke Kredittforsikring AS Dato 21.06.1979 Fusjonert med Samvirke Skadeforsikring AS Dato 01.07.1992 Opphørt Som følge av fusjonen Dato   1923 Landsorganisasjonen (LO) ble ikke med, som […]

Les mer ·

NORSKE SJØ

NORSKE  SJØ Opprinnelig navn Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Sjø Stiftet 19.04.1951 Navneendring Forsikringsaksjeselskapet Polaris-Norske Sjø Dato ?.10.1964 Se videre Selskapets historie videreføres under Polaris 1951 Ble stiftets hovedsakelig av skipsredere, fordi det norske marked på det daværende tidspunkt hadde for liten kapasitet til å dekke den norske handelsflåten. Formålet var altså å dekke sjø (og luftfart), men […]

Les mer ·

A/S Norsk Reassuranceselskap, Sandefjord

A/S Norske Reassuranceselskap, Sandefjord Opprinnelig navn A/S Norske Reassuranceselskap Stiftet 20.1.1915 Navneendring A/S Norske Reassuranceselskap og Minerva Dato 1921 Navneendring A/S Forsikringsselskapet Minerva Dato 1928 Navneendring Storebrand Vest A/S Dato 1987 Fusjonert med Storebrand Skadeforsikring A/S Dato 1990 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1915 Konstituerende generalforsamling holdtes 20. januar. Aksjekapitalen var på kr. 600.000, […]

Les mer ·

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna Stiftet 8.12.1917 Navneendring Dato Fusjonert med Storebrand Dato 1.11.1963 Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna hvori opptatt Oslo Assuranseselskap A/S Dato 8.2.1968 Storebrand International Reinsurance Company Ltd. A/S 21.3.1972 Opphørt Storebrand International Reinsurance er fortsatt i virksomhet (under avvikling). Dato 1917 Stiftet av O.A.Krohn med portefølje bygget på hans agenturer […]

Les mer ·

NORSKE FORTUNA

NORSKE FORTUNA Opprinnelig navn Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna Stiftet 08.12.1917 Navneendring Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna, hvori optatt Forsikrings-Aktieselskapet Norrlands norske forretning, etabl. 1894 Dato Midlertidig navn 19381945 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Norske Fortuna, hvori opptatt Oslo Assuranceselskap A/S, Oslo Dato 08.02.1968 Navneendring Storebrand International Reinsurance Company Ltd. A/S Dato 21.03.1972 Navneendring Storebrand-Norden Reinsurance Company Ltd. A/S Dato 04.11.1982 Navneendring […]

Les mer ·

NORSK KAUSJON

NORSK  KAUSJON Opprinnelig navn Kreditt-Kausjon, Norsk Forsikringsaksjeselskap Stiftet 20.04.1956 Navneendring Norsk Kausjon – Forsikringsaksjeselskap Dato 03.05.1977 Fusjonert med UNI Storebrand Kredittforsikring AS Dato 01.01.1995 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1956 Formålet med etableringen av Kreditt-Kausjon var tegning av direkte kredittforretning og inngående reassuranse både i skade og liv. Initiativtger var Norske Fortuna. Konstituerende generalforsamling […]

Les mer ·

NORRØNA

NORRØNA Opprinnelig navn Forsikringsaktieselskapet Elektra Stiftet 22.02.1923 Navneendring Forsikringsselskapet Norrøna A/S Dato 14.11.1952 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Storebrand (tidl. Norrøna) Dato 18.06.1975 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Storebrand Dato 01.01.1977 Se videre Storebrand Skade 1923 Selskapet ble stiftet av ingeniør L. Larsen som også var adm. direktør og styreformann. Aksjekapitalen var 102 000 kr. fullt innbetalt. Antagelig var selskapet opprettet […]

Les mer ·

NORRØNA

NORRØNA Opprinnelig navn Forsikringsaktieselskapet Elektra Stiftet 22.02.1923 Navneendring Forsikringsselskapet Norrøna A/S Dato 14.11.1952 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Storebrand (tidl. Norrøna) Dato 18.06.1975 Navneendring Forsikrings-Aksjeselskapet Storebrand Dato 01.01.1977 Se videre Storebrand Skade 1923 Selskapet ble stiftet av ingeniør L. Larsen som også var adm. direktør og styreformann. Aksjekapitalen var 102.000 kr. fullt innbetalt. Antagelig var selskapet opprettet for […]

Les mer ·