Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna

Opprinnelig navn

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna

Stiftet

8.12.1917

Navneendring

Dato

Fusjonert med

Storebrand

Dato

1.11.1963

Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna hvori opptatt Oslo Assuranseselskap A/S

Dato

8.2.1968

Storebrand International Reinsurance Company Ltd. A/S

21.3.1972

Opphørt

Storebrand International Reinsurance er fortsatt i virksomhet (under avvikling).

Dato

1917

Stiftet av O.A.Krohn med portefølje bygget på hans agenturer (administrert av O.A. Krohns Assuranceforretning stiftet 1.9.1903) for skadeforsikringsselskapene Norrland i Sverige og Winterthur i  Sveits. Aksjekapitalen ble fastsatt til kr. 200.000 og Ole A. Krohn fungerte som selskapets enestyre. Driften ble lagt til hans assuranceforretning.

1938

Brandforsikrings-Aktieselskapet Norrland oppga driften i Norge og den opparbeidede norske portefølje ble overtatt av Norske Fortuna. Selskapet kjøpte også Norrlands eiendom Nedre Slottsgate 21 for kr. 450.000. Samtidig ble økt aksjekapitalen til kr. 1 mill.

1954

Ole A. Krohn gikk av som adm. dir. og ble etterfulgt av sin sønn Arnulf Krohn.

1963

På generalforsamlingen 19.juni ble det fremlagt et svakt årsregnskap som ble forklart       med “stadig økende omkostninger og den skjerpede konkurranse”, og det ble besluttet “å søke tilslutning   til en større forsikringsgruppe“. Med virkning fra 1. november samme år ble selskapet overtatt av Storebrand- konsernet, men fortsatte driften i eget navn. Flyttet til Haakon VIIs gt.

1968

På generalforsamling 8. februar ble besluttet å overta det Storebrand-eiede Oslo Assuranse­selskap A/S med navneforandring til “ Forsikrings-Aktieselskapet Norske Fortuna hvori opptatt Oslo Assuranseselskap A/S“.

1972

På generalforsamling 21. mars ble vedtatt navne-endring til Storebrand International Reinsurance Company Ltd. A/S med kapitaløkning til kr. 5 mill.

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

Tekst oppdatert av

Dag Wold

28.1.05

Redaksjonen avsluttet

Kristian Trosdahl

15.1.08

Kilder: Norsk Forsikrings Årbok

 Styrereferater og generalforsamlings protokoller i Storebrands historiske arkiv.

.

Skroll til toppen