Arkiv | Skadeforsikringsselskap

NOR

NOR Opprinnelig navn Nor, Norsk Forsikrings-Aktieselskap Stiftet 29.03.1917 Navneendring Forsikrings-Aktieselskapet Nor Dato xx.xx.1934 Fusjonert med A/S Norden Sjøforsikring Dato 05.03.1985 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1917 Selskapet ble stiftet av den kjente forsikringsmann John Ødegaard (1861-1936). Han etabler-te i 1899 sin egen assuranseforretning etter tidligere å ha arbeidet for Svea, Vesta og Hygea. Basis […]

Les mer ·

NEPTUN

NEPTUN Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Kysten A/S Stiftet 15.03.1917 Navneendring Forsikringsselskapet Neptun A/S Dato 01.07.1949 Navneendring A/S Norden Sjøforsikring Dato xx.xx.1983 Fusjonert med Storebrand Sjøforsikring A/S Dato 01.01.1987 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1917 Forsikringsselskapet Kysten A/S ble stiftet i Harstad for å skaffe landsdelen et eget sjøforsik-ringsselskap i tillegg til de lokale sjøtrygdelagene som […]

Les mer ·

NEPTUN

NEPTUN Opprinnelig navn Forsikringsselskapet Kysten A/S Stiftet 15.03.1917 Navneendring Forsikringsselskapet Neptun A/S Dato 01.07.1949 Navneendring A/S Norden Sjøforsikring Dato xx.xx.1983 Fusjonert med Storebrand Sjøforsikring A/S Dato 01.01.1987 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1917 Forsikringsselskapet Kysten A/S ble stiftet i Harstad for å skaffe landsdelen et eget sjøforsik-ringsselskap i tillegg til de lokale sjøtrygdelagene som […]

Les mer ·

MINERVA

Minerva, Norsk Forsikringsaktieselskap Opprinnelig navn Minerva, Norsk Forsikringsaktieselskap Stiftet 1.11.1916 Navneendring Dato Fusjonert med Norske Re Dato 1921 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1921 1916 Selskapet ble stiftet av A/S Norske Reassuranceselskap i Sandefjord med en fullt innbetalt aksjekapital på kr. 900.000. Konsul Finn Bugge ble styreformann og Finn Kaas adm. dir.i begge selskaper. […]

Les mer ·

EDDA

EDDA Opprinnelig navn A/S Sjøforsikringsselskapet Edda Stiftet 09.02.1978 Fusjonert med Storebrand International Insurance A/S Dato 01.01.1988 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1978 Selskapet ble stiftet av rederiet Bergesen d.y. med  Peter G. Sundt (Bergesen d.y.) som styre-formann. A/S Wikborg Sons ble fra starten engasjert som administrasjon med ansvar for den daglige drift. 1984 I […]

Les mer ·

Drosjeforsikringen

DROSJEFORSIKRINGEN Opprinnelig navn Drosjeforsikringen, Gjensidig Stiftet 25.09.1930 Fusjonert med Norges Brannkasse Dato 14.05.1986 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1923 På landsmøtet til Norske Auto-Drosjeeieres Landsforbund (stiftet i 1919 – nå Norges Taxi-forbund) ble det vedtatt å utrede spørsmålet om et eget forsikringsselskap for drosjer etter at en svensk gjest hadde fortalt om erfaringene med […]

Les mer ·

Det Norske Garantiselskab, Kristiania

Det norske Garantiselskab, Kristiania Opprinnelig navn Stiftet 7.11.1891 Navneendring Det norske Garantiselskab Aktieselskab Dato 1925 Navneendring Storebrand Kredittforsikring A/S etter fusjonen – se nedenfor 1988 Fusjonert med Forsikrings-Aksjeselskapet Kreditt-Atlas Dato 1988 Opphørt Som følge av fusjonen Dato 1988 1891 Det gjensidige norske livsforsikringsselskap, Glitne (den gang under navnet Folke­pensjonskassen Glitne) innkalte 28.10 til innbydermøte på […]

Les mer ·

CHRISTIANIA SØ

CHRISTIANIA  SØ Opprinnelig navn Søforsikringsselskabet i Christiania Stiftet 24.02.1847 Navneendring Christiania Søforsikringsselskab Dato 1890 (ikke form. besl.) Navneendring Forsikringsaksjeselskapet Christiania Sø og Poseidon Dato 21.05.1964 Navneendring Aksjeselskapet Christiania Sø og Poseidon Dato 30.12.1977 Fusjonert inn i A/S Custos Dato 01.01.1979 Opphør Som følge av fusjonen Dato 31.12.1979 1847 Bergenske Søassuranceselskab var stiftet i 1845 som […]

Les mer ·

Casko

CASKO Opprinnelig navn Sørensens Assurancebureau Aktieselskab Stiftet 24.10.1917 Navneendring Forsikringsselskabet Casko A/S Dato 01.01.1931 Opphørt Besluttet oppløst Dato 04.09.1954 1917 I den mest hektiske jobbetiden under 1. verdenskrig besluttet skipsmegler Kristian Sørensen, Kristiania å stifte et firma med formål å drive direkte og indirekte skadeforsikring innen bransjen transport (dvs. sjø). Aksjekapitalen var 250.000 kr. fordelt […]

Les mer ·

BRAND-FRAM

BRAND-FRAM Opprinnelig navn A/S Det Norske Brandforsikringsselskap Fram Stiftet 26.05.1922 Fusjonert med Storebrand Forsikring A/S Dato 01.01.1989 Opphørt Som følge av fusjonen Dato   1922 Selskapet ble stiftet etter initiativ av adm. direktør Peter Munthe-Kaas i Det Norske Livsfor-sikringsselskap Fram A/S med sikte på å tilby rimelige skadeforsikringer til livkundene i folkeforsikringsselskapet. En undersøkelse viste […]

Les mer ·