EDDA

EDDA

Opprinnelig navn

A/S Sjøforsikringsselskapet Edda

Stiftet

09.02.1978

Fusjonert med

Storebrand International Insurance A/S

Dato

01.01.1988

Opphørt

Som følge av fusjonen

Dato

1978

Selskapet ble stiftet av rederiet Bergesen d.y. med  Peter G. Sundt (Bergesen d.y.) som styre-formann. A/S Wikborg Sons ble fra starten engasjert som administrasjon med ansvar for den daglige drift.

1984

I følge avtale skulle all forretning tegnet inntil 31.12.1983 bli avviklet i regi av Wikborg Sons, mens Vega (se dette) overtok driften av all forretning tegnet fra og med 1.1.1984. Dette hadde nok sammenheng med at Vegas eier Nordengruppen i løpet av 1982 hadde fusjonert med Storebrand-gruppen og at Storebrand-Norden nå ønsket å knytte Edda sterkere til seg i forbindelse med samordningen av sin egen sjøforsikringsvirksomhet..

1987

Med virkning fra 1.1. ble Vegas drift av Eddas forretning overført til Storebrand Sjø i forbindelse med at Vegas sjøforretning ble overført til andre enheter innen Storebrand. De av Vegas ansatte som arbeidet med Edda, flyttet inn i Storebrand Sjøs lokaler.

På dette tidspunkt var det klart for eieren Bergesen d.y. at selskapet var for lite til å stå på egne ben i den vanskelige situasjonen som preget sjøforsikring, og det ble besluttet at det ikke skulle tegnes ny forretning i 1988. Man så seg om etter andre løsninger – hvorav salg til Storebrand var en nærliggende mulighet.

1988

I løpet av våren ble det fremforhandlet en avtale med Storebrand Internationals datterselskap Storebrand International Insurance A/S (en sammenslutning av Storebrand Sjø og Storebrand Reinsurance gjennomført samtidig med virkning fra 1.1.1988) som hadde ansvaret for den norskbaserte sjø- og reassuransevirksomheten. Avtalen ble undertegnet 2.5, og prisen var 14 mill. kr.

Nytt styre ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 16.6, og i felles styremøte 29.6 ble det besluttet å fusjonere Edda inn i eierselskapet med virkning fra 1.1. og dermed oppløst.

Fordi 2-månedersfristen til Handelsregisteret ble oversittet, ble datoen 29.9 benyttet ved meldingen til dette.

Merkelig nok står Edda fortsatt oppført i Årbøkene for 1988, 1989 og 1990 (dog uten regnskap), men med opplysning om at selskapet er overtatt av Storebrand. Edda står heller ikke oppført i oversikten over opphørte selskap. Antagelig har ikke årbokansvarlig fått med seg at Edda opphørte i 1988.

Tekst forfattet av

Reidar Lundh

Dato

Høst  2006

Tekst oppdatert av

Dag Wold

Dato

18.06.2007

Redaksjonen avsluttet

Dato

29.6.2007

Oppdatert av

Dato

Kilder: Storebrands historiske arkiv (Boks Edda, Vegas årsberetninger 1978-1987)

             Norsk Forsikrings Årbok (div. år)

Skroll til toppen